Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Bojná 76
Mesto: 
Bojná 76, Bojná
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
252
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Bojná 76, 95601 Bojná
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Matematika
Vzdelanie: 
a) kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky: 
b)zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Magdaléna Krajčíková
Telefónne číslo: 
0911985402
E-mailová adresa: