Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
SOŠ polygrafická
Termín nástupu: 
sobota, december 1, 2018
Miesto výkonu práce: 
Račianska 190
Mesto: 
Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
0
Adresa školy alebo zariadenia: 
SOŠ polygrafická, Račianska 190, 83526 Bratislava-Nové Mesto
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom predmete a vítaná je pedagogická prax.
Ďalšie požiadavky: 
Hľadáme učiteľa/učiteľku anglického jazyka na zastupovanie za kolegyňu na materskej dovolenke na školský rok 2018/2019. Môže byť aj na polovičný pracovný úväzok. Životopisy prosím posielať na mail.: jakubkova@polygraficka.sk Platové podmienky: v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 Z.z. Benefity: možnosť ubytovania na školskom internáte, stravovanie v školskej jedálni.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Alžbeta Plaskurová
Telefónne číslo: 
02/49209220
E-mailová adresa: