Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, september 25, 2023
Miesto výkonu práce: 
Seňa 507
Mesto: 
Seňa 507, Seňa
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
311
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Seňa 507, 04458 Seňa
Požiadavky na uchádzača
Ďalšie požiadavky: 
Ďalšie predpoklady: a) ovládanie štátneho jazyka, b) spôsobilosť na právne úkony, c) vek nad 18 rokov, d) zdravotná spôsobilosť, f) bezúhonnosť. Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, • motivačný list, • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu . Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
RNDr. Bibiána Bartková
Telefónne číslo: 
0910897997
E-mailová adresa: