Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
nedeľa, Október 1, 2023
Miesto výkonu práce: 
Školská 267
Mesto: 
Školská 267, Veľká Lomnica
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
872
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Školská 267, 05952 Veľká Lomnica
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z.z.
Ďalšie požiadavky: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom - doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, - profesijný životopis, - súhlas so spracovaním osobných údajov, - referencie s predchádzajúceho zamestnania - čestné prehlásenie o bezúhonnosti, - prax vítaná – nie je podmienkou, Pracovné miesto vytvorené na základe podpory z NP POP3. Pracovný pomer: na dobu určitú. Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy a financované z NP POP3. • Požadované dokumenty doručiť poštou na uvedenú adresu alebo email: riaditel@zsvlomnica.sk • Vybraní uchádzači budú telefonický pozvaní na osobný pohovor
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr.Mária Langová
Telefónne číslo: 
0524561183
E-mailová adresa: