Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná zdravotnícka škola
Termín nástupu: 
utorok, Február 1, 2022
Miesto výkonu práce: 
Vinohradnícka 8
Mesto: 
Vinohradnícka 8, Prievidza
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
0
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, 97158 Prievidza
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia alebo v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov - študijný program učiteľstvo psychológie a špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.
Ďalšie požiadavky: 
V prípade záujmu zo strany zamestnanca môže byť úväzok nižší. Očakávania od zamestnanca sú: spoločenský rozhľad, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť. Požadované doklady: -žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list, - profesijný životopis, - doklady o vzdelaní, - bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z. (čestné prehlásenie) - zdravotná spôsobilosť, - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
RNDr. Viera Beňová
Telefónne číslo: 
0901918352
E-mailová adresa: