Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Spojená škola sv. Františka Assiského
Termín nástupu: 
pondelok, Január 7, 2019
Miesto výkonu práce: 
Kláštorné nám. 1
Mesto: 
Kláštorné nám. 1, Malacky
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
391
Adresa školy alebo zariadenia: 
Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 90101 Malacky
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
stredné odborné vzdelanie
Ďalšie požiadavky: 
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu csmalacky@gmail.com do 30. novembra 2018. K žiadosti je potrebné priložiť:  Životopis (aj s uvedením telef. čísla)  Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor. Kontakt: Nina Bečárová, 0917 350 602 (vedúca ŠJ)
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Daniel Masarovič
Telefónne číslo: 
0917 350 117
E-mailová adresa: