Učitelia môžu získať pomôcku zadarmo

23.08.2018
Reformy školstva

Verejné financie na plagáte 70x50 cm, jednoducho a prehľadne. Vesmír verejných výdavkov je plnohodnotná pomôcka pre učiteľov Náuky o občianskej spoločnosti a Ekonómie. Všetkým učiteľom, ktorí o to prejavia záujem, zašleme na začiatku septembra 15 plagátov zdarma.

Jeden do každej lavice v triede, stačí, že sa zaregistrujete v tomto formulári.

Vesmír verejných výdavkov je grafickým znázornením všetkých verejných výdavkov financovaných z daní a odvodov. Nájdete ho na portáli Cena štátu (link: http://www.cenastatu.sk/vesmir). Umožňuje pochopenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami verejnej správy. Je vhodnou pomôckou pri vysvetľovaní základných finančných tokov medzi občanom a štátom ako aj medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami. Pomer výdavkov je zachovaný vo veľkosti obsahu jednotlivých kruhov. Vďaka tomu možno jednoducho porovnať proporcie jednotlivých oblastí, na ktoré sa politici rozhodli použiť naše peniaze. Krátke ale výstižné intruktážne video k vesmíru je dostupné na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=4cnhGbFA09U

Spolupráca s učiteľmi
Veríme, že portál cenastatu.sk obsahuje mnoho užitočných nástrojov pre výučbu Náuky o občianskej spoločnosti alebo Ekonómie. V časti Učebné pomôcky sme sústredili rôzne návody, prednášky pomôcky, ktoré tiež zasielame učiteľom. V prípade, že máte o tieto pomôcky prípadne Vesmír záujem, prosím vyplňte formulár alebo nás kontaktujte na info@cenastatu.sk.

Vesmír verejných výdavkov si môžete pozrieť v plnej velkosti tu.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte