3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kika20
Príplatok za zmennosť v MŠ

Pani Pavlíková , prosím Vás o potvrdenie či konáme správne . Ak v materskej škole s celodennou výchovnou starostlivosťou majú pedagogickí zamestnanci rozvrhnutý pracovný čas do dvoch zmien. Ranná zmena začína o 8:00 hod. a končí o 14:00 hod., 2. zmena začína o 10:30 hod. a končí o 16:00 hod. Prevádzka v danej materskej škole začína o 8:00 hod. a končí o 16:00 hod.
V zmysle § 90 ods. 7 Zákonníka práce je ranná zmena pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Patrí vzhľadom na uvedené zamestnancom materskej školy príplatok za zmennosť v zmysle § 13 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov? Ďakujem .

Maria Pavlikova
Príplatok za zmennosť v materskej škole

V § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. je uvedené, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný prepis neustanovuje inak. Aj v Zákonníku práce v § 3 ods. 1 je uvedené - pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Neviem ako konáte, ale jednoznačne učiteľkám v materskej škole s celodennou prevádzkou príplatok podľa § 3 zákona č. 553/2003 Z. z. za zmennosť patrí. https://www.minedu.sk/data/att/2929.pdf

Kika20
Príplatok za zmennosť v materskej škole

Pani Pavlíková , ďakujem veľmi pekne za odpoveď.