5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mzdárka3
Žiadosť o posúdenie - príplatok začínajúceho odborného zamestnanca

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu v oblasti príplatku začínajúceho odborného zamestnanca. Na škole pôsobí školský psychológ na kratší pracovný čas, keďže súčasne vykonáva školského psychológa na dvoch ďalších školách, taktiež na kratší pracovný čas. Na adaptačné vzdelávanie bola zaradená na inej škole, kde má najväčší úväzok.
V https://www.minv.sk/?materialy-a-dokumenty-z-oblasti-personalistiky-a-od... sa uvádza:
Príplatok začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca
- patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi po dobu
zaradenia do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci
odborný zamestnanec a len ak bude zaradený na adaptačné vzdelávanie.
- v prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas sa príplatok kráti ( § 27
ods. 1, 2 a 3 zákona č. 553/2003 Z. z. „ tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu
a príplatky určené mesačnou sumou patria zamestnancovi v pomernej výške
zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku podľa § 13b
ods. 1, zaokrúhľujú sa na najbližší eurocent nahor ).
Teda chápem tomu správne, že pokiaľ by bola zaradená na adaptačné vzdelávanie aj na našej škole, patril by jej príplatok v pomernej výške?
No v prípade, ak má zamestnanec dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, rozhodne sa sám u ktorého absolvuje adaptačné vzdelávanie, a druhému zamestnávateľovi predloží potvrdenie o vykonávaní adaptačného vzdelávania, teda na príplatok v tomto prípade nemá nárok?

Vopred ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Žiadosť o posúdenie

Áno, postupuje sa tak ako je to uvedené vo Vašej otázke, resp. v článku, ktorý ste uviedli, až na jednu vec. Príplatok začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca
- patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi po dobu
zaradenia do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci
odborný zamestnanec a len ak bude zaradený na adaptačné vzdelávanie. Tento doplnok ... a len ak bude zaradený na adaptačné vzdelávanie v § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. nie je uvedený, tak si ho tam nedomýšľame. Príplatok začínajúceho zamestnanca patrí po celú dobu zaradenia do kariérového stupňa "začínajúci" u všetkých zamestnávateľov, samozrejme podľa výšky úväzku.

mzdárka3
Príplatok začínajúceho odborného zamestnanca

Tento dodatok "a len ak bude zaradený na adaptačné vzdelávanie" som citovala z usmernenia ministerstva https://www.minv.sk/?materialy-a-dokumenty-z-oblasti-personalistiky-a-od.... Preto aj tie pochybnosti, či jej patrí alebo nepatrí. Takže jej patrí u všetkých zamestnávateľov v pomernej výške podľa úväzku?

Maria Pavlikova
Príplatok začínajúceho odborného zamestnanca

Je mi to jasné už z predchádzajúcej otázky. Klikla som si na link a prečítala som si ho. Ja som snažím odpovedať dosť jasne a tých otázok je toľko, že dvakrát písať to isté ma zaťažuje. Moja odpoveď platí aj po Vašom vysvetlení. Nemusíte ju ale akceptovať, pretože ja nepracujem na ministerstve.

mzdárka3
Príplatok začínajúceho odborného zamestnanca

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a radu :)