7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Peter K
Uznanie atestácií

Dobrý deň,

prosím o radu - mám ukončenú 1. atestáciu pre nižšie stredné úplné všeobecné vzdelávanie...
môžem robiť 2. atestáciu pre nižšie stredné vzdelávanie...
Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie "po starom chápané" 5 - 12 a dopočul som sa, že ak by som si vyššie uvedenú kvalifikáciu nárokoval uznať na druhom stupni ZŠ, nepochodil by som...

Ďakujem

Maria Pavlikova
Uznanie atestácií

Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec v súlade s § 49 až 51 zákona č. 317/2009 z. z. len v kategórii a podkategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad. Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa platí pre všetky podkategórie, pre ktoré učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Janka Nosková
Prvá atestácia

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať či mi bude uznaná 1. atestácia z vychovávateľstva. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náboženská výchova - etická výchova. Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD. Na prípravnom atestačnom vzdelávaní ma podľa pracovnej zmluvy teda zaradili medzi vychovávateľov. Ak si vykonám atestáciu v kategórii vychovávateľ, bude naväzovať na moje predchádzajúce vzdelanie a budem zaradená do vyššej platovej triedy ako vychovávateľka v ŠKD?

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľky a máte byť zaradená do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka do 10. platovej triedy. Ak vykonáte prvú atestáciu v kategórii vychovávateľ, táto Vám bude uznaná, ak budete naďalej vykonávať činnosť vychovávateľky a budete zaradená do kariérového stupňa vychovávateľka s prvou atestáciou do 11. platovej triedy.

Janka Nosková
Prvá atestácia

Ďakujem Vám za odpoveď.

AnnaIv
uznanie atestácie

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, do akej miery a či vôbec názov atestačnej práce ovplyvňuje uznanie atestácie. Mám vyštudovanú pedagogiku pre mentálne postihnutých, pracujem v zakladnej škole pre žiakov s autizmom, píšem prácu s názvom Edukácia žiakov s Aspergerovým syndrómom (ide o dg. bez mentálneho postihnutia). Ak by som pracovala opäť v špeciálnej základnej škole a učila žiakov s mentálnym postihnutím platila by mi atestácia?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!

Maria Pavlikova
Uznanie atestácie

Pedagogický zamestnanec v súlade s § 49 až 51 zákona č. 317/2009 Z. z. môže vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, na ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad, v získanom stupni vzdelania a v príslušnom odbore vzdelania. Zameranie atestácie ani názov atestácie sa pri jej uznávaní neberie do úvahy.