2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Matej
Rozširujúce štúdium

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako to je s rozširujúcim štúdiom, som absolventom 1. stupňa učiteľstva výchovy k občianstvu, chcem v ňom pokračovať aj na 2. stupni štúdia. Chcel by som si však spraviť rozširujúce externé štúdiu Slovenského jazyka a literatúry. Je to možné aj keď mám vyštudovaný 1. stupeň učiteľstva výchovy k občianstvu? Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium

Rozširujúcim štúdiom v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. získa pedagogický zamestnanec kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. Rozširujúce štúdium môže absolvovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý je kvalifikovaný podľa § 7 uvedeného zákona. Mimo iného to znamená, že učiteľ musí mať najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§7 ods. 2). Na rozširujúce štúdium Vás nemôžu prijať, ak máte iba vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.