5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martina Z.
Rozširujúce štúdium - uznanie kreditov, resp. kreditového príplatku

Dobrý deň,

chcem sa spýtať na možnosť uznania kreditov, resp. kreditového príplatku za rozširujúce štúdium, ktoré som ukončila v roku 2003 (MPC, Etická výchova).

Uvedené rozširujúce štúdium nebolo použité ako náhrada za 1. atestáciu a z tohto dôvodu mám za to, že je možné zaň získať 60 kreditov.

Podľa dokumentu, ktorý je na stránke ministerstva:
https://www.minedu.sk/data/att/7051.pdf

platí, že:

Odsek 10: Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.

Chcem sa spýtať, či je môj nárok na 60 kreditov oprávnený, resp. či je možné spätné doplatenie kreditového príplatku za uvedených 60 kreditov.

Ak je môj nárok oprávnený, akým spôsobom mám postupovať?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - priznanie kreditov

Za rozširujúce štúdium sa podľa § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. priznávali kredity. Priznávanie kreditov za rozširujúce štúdium bolo zakotvené aj v § 47a ods. 4 uvedeného zákona. Avšak od 1. 9. 2015 sa za rozširujúce štúdium kredity nepriznávajú. Vo Vašom prípade je otázkou aké vzdelávanie ste absolvovali na MPC. Rozširujúce štúdium, za ktoré bolo možné priznať kredity sa študovalo na vysokej škole, nie na MPC.

Martina Z.
Rozširujúce štúdium - priznanie kreditov

Dobrý deň,

mám tomu rozumieť tak, že dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy podľa vyhlášky MŠV SR č. 41/96 Zb. z., ktoré som na MPC absolvovala v rokoch 2001-2003, nie je možné považovať za rozširujúce štúdium, za ktoré je možné priznať kredity?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - priznanie kreditov

Pri svojej odpovedi som vychádzala z § 8a zákona č. 317/2009 Z. z., kde je uvedené, že rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na vysokých a stredných školách ........ ktoré poskytujú pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy. Dokladom o absolvovaní rozširujúce štúdia je vysvedčenie.

Martina Z.
Rozširujúce štúdium - priznanie kreditov

Ďakujem za informáciu