4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tinka18
Poverenie za riaditeľku v MŠ

Dobrý deň.
Potrebujem veľkú radu.
V škôlke učím ako učiteľka.V septembri som sa vrátila po materskej dovolenke.Od roku 2011 k nám každý rok zavíta inšpekcia nakoľko nie sú v poriadkku papiere.V júni sme mali tiež, riaditeľka od júla sa vzdala funkcie, hoci bola vymenovaná len od novembra na nové obdobie. Zamestnávateľ tlačí na mňa poverením funkcie. Ja som mu povedala,že nechcem byť poverenou ja chcem zostať iba učiteľkou. On na to mi povedal,že mojou úlohou je podpísať papiere na poverenie a ja v tom nemám možnosť sa rozhodovať.Riaditeľka sa vzdá len funkcie ona bude ako učiteľka a budem ako poverená za riaditeľku, a dodal že musím za dva mesiace všetky papiere, čo doteraz sú neporobené prerobiť, opraviť (školský poriadok....), ktoré pani riaditeľka zanedbala.Ja ani funkčné nemám ukončené ani 5 rokov praxe, ako mi môže zveriť takú úlohu. Jedno viem,že pani riaditeľku nechce prepúšťať.
Moja otázka je.Musím podpísať poverenie riaditeľky, nakoľko ja nechcem byť riaditeľkou ani neskôr.
Mám právo povedať nie. Navrhla som mu vypísať konkurz o riaditeľa v MŠ on mi na to odpovedal, že to môže spraviť až v januári.
Ale kedže v novembri kandidovala iba bývalá riaditeľka veľký je prepdoklad,že ani teraz nik nebude. A zas ma poverí na ďalších 6 mesiacov? Oni majú v úmysle ma donútiť byť riaditeľkou v MŠ. prosím poradte mi v tejto chúlostivej situácií.Ďakujem.

Maria Pavlikova
Poverenie za riaditeľku v materskej škole

Pojem "poverenie" je v § 9 Zákonníka práce. V súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce bvo verejnom záujme Zákonník práce vzťahuje, ak tento zákon alebo osobitné zákony neustanovuje inak. Z uvedeného vyplýva, že do funkcie riaditeľky materskej školy možno vymenovať (nie poveriť) pedagogického zamestnanca. Nie je rozhodujúce, či až po úspešnom výberovom konaní alebo do výberového konania. Toto však nie ten hlavný problém. Vymenovanie je jednostranný právny akt a podpísaním dekrétu o vymenovaní nevyjadrujete súhlas, ale iba prevzatie tohto dokumentu. Aby ste mohli vykonávať funkciu riaditeľky (aj na určitú dobu) musíte spĺňať predpoklady, vrátane 5 rokov pedagogickej praxe, funkčné vzdelávanie ešte nemusíte mať absolvované. Vypracuje sa dohoda o zmene pracpvnej zmluvy, kde sa doteraz vykonávaná činnosť učiteľky zmení na činnosť riaditeľky. Keďže dohoda o zmene dohodnutých podmienok je zmenou pracovnej zmluvy, tam je dôležitý Váš podpis ako prejav súhlasu. Ak ju nepodpíšete, nebudete a ani nemôžete vykonávať činnosť riaditeľky materskej školy.

Alexandra Bezányiová
Poverenie za riaditeľa v materskej škole

Dobrý deň prajem,
chcela by som sa informovať ohľadom poverenia za riaditeľa v MŠ. Na akú dlhú dobu sa dá poveriť pedagogického zamestnanca za riaditeľa v MŠ? Ak doba poverenia uplynie, je potrebné znova vypísať výberové konanie, a ak toto VK je neúspešné, tak je potrebné poveriť iného pedagogického zamestnanca? Dá sa aj bez VK poveriť toho istého prípadne iného pedagogického zamestnanca na zastupovanie riaditeľa v MŠ?
Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Poverenie za riaditeľa v materskej škole

Moja predchádzajúca odpoveď platí aj pre Vás. Riaditeľ materskej školy sa poveruje jedine v prípade podľa § 3 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z., ak zriaďovateľ odvolal riaditeľa. V inom prípade sa riaditeľ školy menuje, a to na základe výsledku výberového konania. Ak výberové konanie nebolo úspešné, zriaďovateľ bezodkladne vyhlási nové výberové konanie. Zriaďovateľ môže vymenovať riaditeľa aj bez výberového konania do vymenovania po úspešnom výberovom konaní, najdlhšie na šesť mesiacov, a to v súlade s § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z.