3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Igor Vargovčík
Zaradenie majstra OV do platovej triedy

Ak majster OV strojárstva má ukončení 1 stupeň VŠ učiteľstvo praktickej prípravy takže je v 6 PT. Teraz však robí 2 stupeň VŠ v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov a ostáva na pozícii majstra strojárstva . Prináleží mu 7 PT?

Maria Pavlikova
Zaradenie majstra OV do platovej triedy

Dobrý deň,
vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. v prílohe č. 2, napr. v bode 54 nie je uvedené učiteľstvo ekonomických predmetov, tak mám za to, že ostane v 6. platovej triede. Skontrolujte podrobne text na vysvedčení s textom vo vyhláške.

Igor Vargovčík
Zaradenie majstra OV do platovej triedy

Ďakujem za odpoveď. Na vysvedčení je uvedené učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. takže podľa bodu 54 .prináleží 7platová trieda