5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jojka123
Otázny nový vedúci pracovník

Dobrý deň.
Je možné, aby špeciálny pedagóg v MŠ, ktorý pracuje s deťmi individuálne alebo skupinovo (u seba v kancelárii) a raz do týždňa praktizovuje s deťmi spolu s ďalším odborným zamestnancom metódu Elkonin a asi 10x za rok suploval za (chorú) pani učiteľku v triede (znova s pomocou ďalšieho odborného zamestnanca, čiže sú na triede 2osoby doobeda) mohol mať započítanú pedagogickú prax za obdobie, za ktoré pracuje v MŠ na tejto pozícii s touto pracovnou náplňou? Okrem toho nesmela táto osoba zapisovať do triednej knihy (podľa pani riaditeľky).
Keď som si študovala zákon, tak mi nijako nevychádza, žeby táto osoba vykonávala priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ona vyslovene robila terapie+Elkonin+zastupovanie.

Okrem toho sa chcem spýtať, či je výberové konanie (vedeným Radou školy), kde chýbal jeden poslanec, ktorý sa ospravedlnil (resp. neospravedlnil, len mu volal jeden z členov Rady školy, kde je) asi 30min pred začatím konania. To znamená, že komisiu tvoril párny počet osôb(6) plus zapisovateľka. Počíta sa zapisovateľka ? Radu školy na výberovom konaní tvorili: 2 poslanci, 1 správny zamest., 1 pedagog. zamest. = predseda, 2 rodičia, 1 zapisovateľka (učiteľka MŠ-zástupkyňa riaditeľky).

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Otázny nový vedúci pracovník

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné si uvedomiť, že učiteľ materskej školy je podľa § 19 písm. a) a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec a vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť a školský špeciálny pedagóg je v súlade s § 23 písm. b) odborný zamestnanec, ktorý vykonáva svoju činnosť v súlade s § 25 uvedeného zákona. V podstate Vašej otázke ani nerozumiem. Čo sa týka rady školy, máte to upravené v štatúte., ktorý ja nepoznám.

Jojka123
Otázny vedúci…

Otázku som položila: MÔŽE sa odbornému zamestnancovi MŠ (konkr. Špeciálnemu pedagógovi) započítavať pedagogická prax?
Po prípade, kde sa dopytovať?

S kolegyňami dobre vieme, ako je definovaná pedagogická prax a máme podozrenie, že jej bola uznaná prax neoprávnene. Preto sa pýtam, či je to v poriadku. Študovali sme aj zákony a nevieme sa k tomuto dopátrať.
Jej pracovná pozícia je špeciálny pedagóg, nie školský špeciálny pedagóg.

Ďakujem veľmi pekne za predošlú odpoveď.

Maria Pavlikova
Otázny vedúci…

Dobrý deň,
stále som nepochopila o čo Vám ide. Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa. Ospravedlňujem sa, že som uviedla nesprávne, že školský špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec, je to kategória pedagogického zamestnanca. Špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec pracuje podľa § 25 zákona č. 138/2019 Z. z. v zariadení poradenstva a nie v škole.

Jojka123
Otázny vedúci...

Ak je započítanie praxe v kompetencii zamestnávateľa, tak je mi potom už všetko jasné... Presne na toto som sa pýtala. Ďakujem. Riešim to ďalej. Majte sa.