12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nana Milka
Aktualizačné vzdelávanie

viem, že aktualizačné vzdelávanie si má dopĺňať učiteľ z troch tém - inklúzia, kurikulum, digitalizácia…chcem sa však opýtať, či v tých 20 absolvovaných hodinách má byť nejaký presný pomer týchto tém, napr. 10 hodín kurikula, 5 digitalizácie, 5 inklúzie?Alebo je to jedno? Ďakujem za odpoveď, Milková

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
zákon č. 138/2019 Z. z. stanovuje v § 57 povinnosť zabezpečiť a absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ školy a v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise. Jeho zameranie je určené v § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z., ale nie je určené, ktoré v akom rozsahu alebo podiele z 20 hodín.

Hilda B.
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcem sa spýtať, aký rozsah hodín aktualizačného vzdelávania má absolvovať učiteľka pokiaľ sa vrátila z rodičovskej dovolenky v priebehu šk.roka, t.j. od februára a tiež, keď je učiteľka zamestnaná len na čiastočný úväzok. Musia absolvovať tiež tých min.20 hod.? Ďakujem

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
aktualizačné vzdelávanie organizuje škola, tak sa ho zúčastníte v takom rozsahu ako určí riaditeľ. Nebudete ho absolvovať na inej škole. Rozsah úväzku nemá na absolvovanie vzdelávaní žiaden vplyv.

Silvike
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň, má zamestnávateľ, ktorý nepožiadal o príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov povinnosť zorganizovať aktualizačné vzdelávanie aj pre zamestnancov, ktorí boli v čase konania sa aktualizačného vzdelávania na danej škole kvôli práceneschopnosti neprítomní na vzdelávaní?

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ospravedlňujem sa, ale absolútne nerozumiem čo sa pýtate.

Renata Solárová
Aktualizačné

Dobrý deň,nadväzujem na odpoveď p.Pavlíkovej, že nerozumie predošlému príspevku, lebo ani sa nemôžem k tomuto (PN a aktualizačné) dopátrať: som na dlhodobej PN, po operácii, čiže aktualizačného vzdelávania sa nemôžem zúčastniť,zamestnávateľ však pri financovaní vzdelávania použil aj "príspevok" na mňa, čo v takom prípade? Ak bude odo mňa vyžadovať, aby som si po PN urobila vzdelávanie vo vlastnej réžii,je dosť diskriminačné, tiež ako poukazovanie na nesplnenie vzdelávania...Ako sa postupuje pri takýchto zamestnancoch, čo sú na dlhodobých PN?

Julka49
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň, idem si po radu: čo s PZ, ktorý neabsolvoval AV ani v školskom roku 2021/2022 ani v tomto školskom roku? Do 31.8.2023 už nestihne splniť túto povinnosť.

MŠučiteľka
Aktualizačne vzdelávanie

Dobrý deň! Chcela by som sa informovať, že aký rozsah hodín aktualizačného vzdelávania má absolvovať učiteľka MŠ na jeden školský rok? /stačí 10 hodín, alebo potrebuje 20 hodín). Ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Aktualizačne vzdelávanie

Dobrý deň,
aktualizačné vzdelávanie organizuje škola, podľa § 57 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. v rozsahu od 10 do 24 hodín. Zúčastníte sa ho v takom rozsahu ako určí riaditeľ.

Klabal
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa informovať, či môžu byť školiteľmi aktualizačného vzdelávania učitelia bez atestácie. Vedenie našej školy má v pláne realizovať aktualizačné vzdelávanie takým spôsobom, že učitelia, ktorí sa zúčastnili rôznych vzdelávaní, majú odprezentovať získané poznatky....
Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Aktualizačné vzdelávanie

Dobrý deň,
aktualizačné vzdelávanie je definované v § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. Nápad Vášho vedenia školy je rozumný, treba však dodržať aj ustanovenia zákona.