9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
janinkaxy
Asistent, vychovávateľ - ukončené kvalifikačné vzdelávanie na MPC

Zamestnankyňa má ukončené vzdelanie: SŠ - zdravotná sestra a kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti na MPC, Bratislava - ukončené september 2012.

Absolvovala kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ... s názvom: "Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach. - ukončené 9/2012.

Spĺňa kvalifikačné požiadavky na pracovné miesto: pedagogický asistent na ZŠ, vychovávateľ v ŠKD?

Maria Pavlikova
Asistent, vychovávateľ - ukončené kvalifikačné vzdelávanie

Kvalifikačným vzdelávaním aj podľa zákona č. 317/2009 Z. z. aj podľa § 43 zákona č. 138/2019 Z. z. získava pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii. Uvedeným vzdelania získal Váš pedagogický zamestnanec kvalifikačné požiadavky na pracovné miesto pedagogický asistent a tiež aj vychovávateľ, ale iba na úrovni stredoškolského vzdelania.

kacka6
Vychovávateľ - kvalif. vzdelávanie

Dobrý deň,
pedagog. zamestnanec absolvoval v roku 2015 kvalifikačné vzdelávanie podľa § 41 zákona č. 317/2009 Z. z. v MPC s názvom: Kvalifik. vzdelávanie pre vychovávateľov a pedag. asistentov v školách a škol. zariadeniach.
Viete mi prosím povedať, či pedagogický zamestnanec absolvovaním tohto vzdelávania je kvalifikovaný na výučbu výchov (hudobná, výtvarná...) na ZŠ, a ak áno, tak či na oboch stupňoch, alebo len na 1. - 4. ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ - kvalif. vzdelávanie

Dobrý deň,
uviedli ste: " Kvalifik. vzdelávanie pre vychovávateľov a pedag. asistentov v školách a škol. zariadeniach. Ako môže kvalifikovaným učiteľ výchov. Má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ? Akého zamerania ? Pozrite si § 11 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

kacka6
Vychovávateľ - kvalif. vzdelávanie

Áno rozumiem, nakoľko má len Obchodnú akadémiu a kvalifik. vzdelanie na doplnenie pedag. spôsobilosti pre vychovávateľov a pedag. asistentov, tak nemôže byť učiteľkou ZŠ, pretože tam sa vyžaduje VŠ vzdelanie 2. stupňa. Ale môže si ako vychovávateľka vyučovaním výchov dopĺňať úväzok (ale zaradená, vedená a platená bude ako vychovávateľka) ? Ak áno, môže aj na 2. stupni?

Nika1234
1. atestácia

Dobrý deň,
v základnej škole pôsobím desiaty rok. Počas mojej praxe som bola zaradená do kategórie pedagogický asistent, kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec samostatný. Niekde sa uvádza kariérny stupeň – pedagogický asistent učiteľa, samostatný pedagogický asistent učiteľa, samostatný pedagogický asistent. Medzitým som 2 roky pôsobila ako samostatný učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ 1. stupňa základnej školy). V súčasnosti pôsobím 1. rok ako učiteľka na prvom aj druhom stupni. Mám ukončené vysokoškolské nepedagogické magisterské vzdelanie, štátnicu z ruského jazyka, doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium – primárna pedagogika. Spĺňam požiadavky na základe môjho vzdelania a praxe na vykonanie 1. atestácie v oblasti primárnej pedagogiky? Ak áno, aké sú prosím vás možnosti na jej vykonanie? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ - kvalif. vzdelávanie

Dobrý deň,
áno, Vaša vychovávateľka s ÚSO vzdelaním si môže dopĺňať úväzok v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. vyučovaním výchovných predmetov na prvom aj druhom stupni základnej školy v rozsahu najviac sedem hodín týždenne.

kacka6
Výúčba výchov - učiteľ vs. vychovávateľ

A ak bude učiť výchovy na 1. aj 2. stupni pedagog. zamestnanec s VŠ vzdelaním 2. st. - Prešov. univerzita, odbor geografia, ukončený v r. 2012, v r. 2015 ukončené kvalifik. vzdelávanie pre vychovávateľov a pedag. asistentov (cez MPC), absolvované doplňujúce pedag. štúdium v odbore geografia, vykonaná rigorózna skúška v študij. programe geografia v r. 2017, adaptačné už ukončené, tak ako bude zaradený? Podotýkam, že by učil len výchovy na ZŠ, neučil by v školskom klube. Bude zaradený ako kvalifikovaný vychovávateľ, alebo ako nekvalifikovaný učiteľ? Neviem sa z toho vymotať. Prosím o radu. Vďaka.

Maria Pavlikova
Výúčba výchov - učiteľ vs. vychovávateľ

Dobrý deň,
pedagogický zamestnanec s VŠ vzdelaním 2. st. - Prešov. univerzita, odbor geografia, ukončený v r. 2012...... nemôže učiť výchovy. Ja vôbec nerozumiem Vašim otázkam. Ak bude učiť, je učiteľ, ak bude robiť v školskom klube je vychovávateľ.