6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marcela28
Rozširujúce štúdium - príplatok

Dobrý deň

Rada by som Vás poprosila o odpoveď na moju otázku.
Ukončila som Vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca a doplnila ho o doplnkové pedagogické štúdium. V júni tohto roku som ukončila rozširujúce štúdium matematiky. Moja otázka: Mám nárok na príplatok podľa § 14e ods. 1 písm. a) vo výške 12 %? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - príplatok

Príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e ods. 1, 2 a 3 zákona č.553/2003 Z. z. Vám patrí vo výške 12 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená po dobu siedmich rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom požiadate o priznanie príplatku za profesijný rozvoj.

Joe Sivák
Rozširujúce štúdium - príplatok

Dobrý deň,
V júni roku 2022 som ukončil III. stupeň VŠ, keďže v súčasnosti platí že musím byť zaradený ako pedagóg 5 rokov v platovej triede 8. (pedagóg s prvou atestáciou) až následne môžem ísť do 9. triedy chcel by som sa spýtať či mi prináleží príplatok v zmysle zákona § 32g zákona č. 553/2003 Z. z, teda príplatok za profesijný rozvoj, za odpoveď vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Rozširujúce štúdium - príplatok

Príplatok za rozširujú štúdium Vám nepatrí, keďže žiadne rozširujúce štúdium v otázke neuvádzate. Ak sa Vám vypláca príplatok za profesijný rozvoj od 1. 9. 2019 podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., tento sa Vám bude vyplácať do 31. 8. 2026.

kzamka
rozširujúce štúdium - príplatok

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na moju otázku. Podobne ako kolegyňa z príspevku, na ktorý ste odpovedali, mám ukončenú VŠ, odbor sociálna práca a DPŠ. V júni 2021 som ukončila rozširujúce štúdium dejepisu. Bolo mi povedané, že na priznanie 12 % za rozširujúce štúdium (§ 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019) nemám nárok, nakoľko absolvovaním rozširujúceho štúdia som sa stala kvalifikovanou na výuku uvedeného predmetu a postúpila som do vyššej platovej triedy. (Iný predmet som neučila a dovtedy som bola nekvalifikovaná na výuku dejepisu). Že mi nemôže byť zároveň zvýšená aj platová trieda (zo 6 na 7) a aj priznaný 12% príplatok za rozširujúce štúdium, že je to ako keby duplicitné zvýšenie za jedno vzdelávanie.
Poprosím Vás o vyjadrenie, či je to v poriadku. Ďakujem.

Maria Pavlikova
rozširujúce štúdium - príplatok

Váš zamestnávateľ nemá pravdu nepostupuje v súlade s právnymi predpismi. V §14e zákona č. 553/2003 Z. z. nie je žiadna iná podmienka na priznanie príplatku, iba jeho úspešné ukončenie. Patrí Vám aj príplatok za profesijný rozvoj za rozširujúce štúdium podľa § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. aj zvýšenie platovej triedy, keďže ste získali kvalifikáciu na vyučovanie Vášho aprobačného predmetu. Žiadosť o priznanie príplatku ste mali dať písomne a zamestnávateľ Vám mal písomne odpovedať. S jeho odpoveďou a dokladom o absolvovaní rozširujúceho vzdelania sa obráťte na regionálny úrad školskej správy na posúdenie stanoviska zamestnávateľa.