6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
vykonanie prvej atestácie

Dobrý deň, prosím o usmernenie.

Zamestnankyňa ukončila v 05/2019 predatestačné vzdelávanie. Pôvodne mala 60 kreditov. Vyplácal sa jej kreditový príplatok 6+6%.

Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok uznaný vypláca do 31.08.2026.

Zamestnankyňa vykonala v 06/2020 prvú atestáciu. Na osvedčení má napísané že atestáciu vykonala podľa zákona 317/2009.

Moja otázka:
Atestáciu samozrejme uznávame.
Čo s tými kreditmi?
Čo s príplatkom?

Lebo od 1.9.2019 platí zákon 138/2019 podľa ktorého už kredity nie sú a vypláca sa príplatok za profesijný rozvoj.
Atestácia je ale vykonaná podľa osvedčenia podľa zákona 317/2009.

Ako mám postupovať?
Riadne zamestnanca zaradiť ako zamestnanca s prvou atestáciou (podmienky spĺňa) a vyplácať naďalej príplatok za profesijný rozvoj 12%?

Alebo ako? Lebo prvýkrát mám osvedčenie o atestácii počas platnosti aktuálneho zákona vykonanej podľa neaktuálneho zákona.

Ďakujem za usmernenie

Maria Pavlikova
vykonanie prvej atestácie

Áno na osvedčeniach píšu, že atestácia bola vykonaná podľa zákona č. 317/2009 Z. z. V praxi to znamená, že absolvovala predatestačné vzdelávanie a predložila osvedčenie o 30 kreditoch alebo o 60 kreditoch, ak nemá predatestačné vzdelávanie. Vám predložila osvedčenie o vykonaní prvej atestácie a Vy ju posudzujete podľa v ten deň platného zákona, a to je zákon č. 138/2019 Z. z. Pozeráte hlavne na to, či bola päť rokov zaradená v kariérovom stupni samostatná, čo podľa zákona č. 317/2009 Z. z. nebolo. Nový zákon nespomína ani kredity, tak (kreditový) príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. jej budete vyplácať do 31. 8. 2026 a deň po vykonaní atestácie ju preradíte do 8. platovej triedy.

Tatiana Matuchová
Vykonanie prvej atestácie

Ďakuj veľmi pekne

Tatiana Matuchová
Vykonanie prvej atestácie

Vykonanie prvej atestácie
A ešte jedna otázka, ohľadom tych 5 rokov zaradenia ako samostatného pedagogickeho zamestnanca. Napr. Od 1.5.2014 je zaradena. 5 rokov splna. Bola od 2018 do 2021 na md a rd
Toto obdobie sa riadne zapocitava?
Berie sa datum zaradenia 1.5.2014 a od toho casu sa pocita podmienka 5 rokov?
Dakujem

Maria Pavlikova
Vykonanie prvej atestácie

Zákon nerieši, či sa počíta aj materská dovolenka alebo nie. Počíta sa, aj keby bola celých päť rokov "doma". Takže započítajte a preraďte do vyššej platovej triedy.

Tatiana Matuchová
Vykonanie prvej atestácie

Tak som aj spravila, dakujem :-)