2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Svetlana77
Kvalifikácia

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Do výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ sa prihlásil uchádzač, ktorý má vyštudovanú Vojenskú leteckú akadémiu v Košiciach, odbor letecké strojárstvo - ukončené 7/2002. Zároveň doložil Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti - vyučovanie odborných predmetov /Technická univerzita v Košiciach - ukončené 2/2009/, Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti - učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika mentálne postihnutých - ukončené v 8/2012 a Osvedčenie o I. atestácii v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie - ukončené v 12/2015. Spĺňa uchádzač kvalifikačné predpoklady na riaditeľa ZŠ?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Tak ako to uvádzate vo svojej otázke uchádzač o miesto riaditeľa základnej školy je kvalifikovaný učiteľ strednej školy, prípadne odborného učilišťa. Jeho kvalifikačné predpoklady po otvorení obálok s prihlásenými kandidátmi posúdil zriaďovateľ a je na jeho rozhodnutí, či ho rada školy pozve na výberové konanie.