4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Janka1
Riadenie

Dobrý deň prajem! Chcela by som sa opýtať, či splňa kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie riaditeľky základnej školy ohladom na kategórie a podkategórie ped. zamestnancov osoba vyštudovaná v št. odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika. Jedná sa o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Riadenie

Riaditeľ školy ako vedúci pedagogický zamestnanec podľa § 38 zákona č. 138/2019 Z. z. musí spĺňať kvalifikačné predpoklady pre svoju kategóriu a podkategóriu, mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe a vykonanú prvú atestáciu. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. a III. časť. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 1. 1. 6 Špeciálna pedagogika nie je kvalifikačný predpoklad pre učiteľku základnej školy bez ďalšieho vzdelania.

Maria Pavlikova
Riadenie

Prepáčte opravujem paragraf v predchádzajúcej odpovedi - Riaditeľ školy ako vedúci pedagogický zamestnanec podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. ....

Janka1
Riadenie

Ďakujem za informáciu.