3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Oháleková
Kreditový príplatok

Dobrý deň, máme učiteľa, ktorý je nekvalifikovaný, bol nekvalifikovaný aj minulý rok a mal priznaný 6 % kreditový príplatok. Mám mu nechať kreditový príplatok aj od 01.09.2019 alebo už naňho nemá nárok. Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Ak ste v minulosti nekvalifikovanému zamestnancovi umožnili sa kontinuálne vzdelávať namiesto toho, aby získal požadovanú kvalifikáciu a následne uznali kredity a vyplácali kreditový príplatok, bolo to po Vašej úvahe. Kreditový príplatok sa od 1. 9. 2019 vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Nie je dôvod ho zastavovať. Ak máte na mysli § 14e ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. tak sa netýka Vášho zamestnanca, pretože Vy mu príplatok podľa § 14e nevyplácate.

Oháleková
Kreditový príplatok

Ďakujem.