12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Kreditový príplatok pre asistenta učiteľa

Dobrý deň, chcela by so sa informovať, ako to je s kreditovým príplatkom pre asistentku učiteľa, ktorá má vzdelanie VŠ Ekonomická v Bratislave, odbor Ekonomická štatistika, potom má štátnicu z anglického jazyka z roku 1998 a z roku 2015 má Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania ped. zam na splnenie kvalif. predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry s počtom kreditov 71, určené pre kategórie/podkategórie: učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné vzdelávanie a učiteľ pre vyšššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Ako je to s priznaním kreditov a kreditového príplatku pre túto našu zamestnankyňu, ktorá u nás pracuje ako asistent učiteľa. Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok pre asistenta učiteľa

Akú štátnicu a na akej škole má z anglického jazyka ? Z roku 2015 má Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogického zamestnanca na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry s počtom kreditov 71, určené pre kategórie/podkategórie: učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné ........ Neuvádzate kategóriu asistent učiteľa. Tieto kredity jej môže riaditeľ školy uznať v súlade s § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. za splnenia podmienok uvedených v danom ustanovení zákona. Bolo vzdelávanie zaradené v pláne kontinuálneho vzdelávania , je to vzdelanie potrebné pre jej činnosť, je absolvované v jej kategórii, atď. ? Myslím, že na všetky otázky je odpoveď nie.

Marika07
Kreditový príplatok pre asistenta učiteľa

Dobrý deň, uvedená asistentka učiteľa je zamestnaná od septembra 2018. Osvedčenie získala ešte v r. 2015, kedy nebola u nás zamestnaná, tým pádom toto vzdelávanie nemohlo byť v pláne kontinuálneho vzdelávania a toto osvedčenie nie je platné pre kategóriu asistent učiteľa.
A štátnicu z anglického jazyka mala na Štátnej jazykovej škole v PP - základná štátna jazyková skúška s rozsahom vedomostí, ktoré zodpovedajú 525-600 hodinám výuky.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok pre asistenta učiteľa

Ak má Váš asistent učiteľa tri roky pedagogickej praxe, riaditeľ školy mu vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. Ostatné je zrejmé z predchádzajúcej odpovede.

AnKa29
kreditový príplatok za štátnu jazykovú skúšku

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či mi môže p. riaditeľ uznať kreditový príplatok za štátnu jazykovú skúšku ktorú som absolvovala minulý rok v júni, ak mi momentálne ešte len beží tretí rok praxe ?
Ďakujem

Maria Pavlikova
kreditový príplatok za štátnu jazykovú skúšku

V § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. je uvedené, že kredity za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov. V súčasnosti nie je dôvod na vydávanie osvedčenia, keďže nemáte viac ako tri roky pedagogickej praxe a tobôž na vyplácanie kreditového príplatku.

Martina M
priznanie kreditného príplatku

Dobrý deň, mám stredoškolské vzdelanie , pracujem v ZŠ ako asistent učiteľa a som zaradená do kariérneho stupňa - samostatný pedagogický asistent učiteľa ZŠ od 1.12.2018 .
Chcela by som sa opýtať, či mi môže byť priznaný kreditný príplatok ak mám :
1. vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti - v r.2004/05 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov so stredoškolským vzdelaním v špecializácii : pedagogika emocionálne a sociálne narušených
2. osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania určené pre vychovávateľov s počtom kreditov 30
3. pedagogickej praxe 10 rokov , z toho 1 a pol roka pracujem ako asistent učiteľa

Veľmi ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

1. vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti - v r.2004/05 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre vychovávateľov so stredoškolským vzdelaním v špecializácii : pedagogika emocionálne a sociálne narušených - nie je kontinuálne vzdelávanie, kredity sa nezískavajú
2. osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania určené pre vychovávateľov s počtom kreditov 30 - vzdelávanie je určené pre kategóriu vychovávateľ, nemožno uznať kredity pre kategóriu asistent učiteľa.

MariaT
Priznanie kreditového príplatku

Dobrý deň, môže asistentke učiteľa byť priznaný kreditový príplatok (od 1.9. ako príplatok za profesijný rozvoj), keďže ešte ako učiteľka absolvovala kvalif. vzdel. o pedag. zam.- Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na výučbu CJ, ak ho ukončila ešte v r.2012? Za Vašu odpoveď ďakujem

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

Ak kontinuálne vzdelávanie bolo určené pre kategóriu asistent učiteľa a pracovný pomer kontinuálne pokračuje, môžete uvažovať o zmene kreditového príplatku na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Nepredpokladám však, že príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na výučbu CJ bola určená pre kategóriu asistent učiteľa.

Matuska103
Ako sa dalej vzdelavat...

Dobry den, nevedeli by ste mi tu poskytnut informacie ohladom dalsieho vzdelavania. Zacala som pracovat ako asistentka ucitela na zakladnej skole mozem aj tu ziskat nejake kredity , kurzy alebo pokracovat dalej vo vzdelavani..predtym som pracovala ako majsterka odborneho vycviku na SOS , mam bc ako mjsterk odborneho vycviku.dakujem

Maria Pavlikova
Ako sa ďalej vzdelávať

Predpokladám, že v tomto období na Vašej škole sa vypracováva plán profesijného rozvoj na štyri roky a z neho sa bude robiť ročný plán vzdelávania. Každý pedagogický zamestnanec by mal vedieť, či sa chce vzdelávať a v akej oblasti a odkonzultovať svoje zámery s riaditeľom školy, aby sa jeho ciele zakotvili v spomínaných dokumentoch.