4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
segjar
vychovávateľka a rigorózna skúška

Prosím o radu. Prijali sme vychovávateľku so vzdelaním 1. učiteľ.všeobecnovzdel.predmetov : sloven.jazyk a liter. - nemec.jazyk a liter. a 2. rigorózna skúška na UKF v odbore sloven.jazyk a liter. 9.12.2009. Podľa mňa ako vychovávateľke by som dala triedu 7 - samost.vychovávateľ, kredity nie.
Pani bude aj učiť 2 hod týžd. nemecký jazyk. Tam by mohla mať triedu 9 a pokračovať vo vyplácaní kreditov, ktoré jej uznali 1.12.2013. Takýto prípad som ešte nemala. Ďakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka a rigorózna skúška

Zamestnajte ju na dve pracovné zmluvy. Ako učiteľku ju chcete zaradiť do 9. platovej triedy a pokračovať vo vyplácaní kreditov. Na základe čoho ?

segjar
pokrač. k vychovávateľke s rigor.skúškou

Dobrý deň pani Pavlíková,
pri tejto učiteľke doslova maturujem. Z roku 2010 mám jednu skúsenosť kedy mladá učiteľka dostala od riaditeľky 12 triedu a za rigor.skúšku kredity. Od 1.9.2019 sú také zmeny, že pri tejto pani učiteľke naozaj maturujem (ona predtým učila na gymnáziu a tam mala kredity).
Pani Pavlíková, ja Vás prosím o usmernenie. Viem, že dve prac.zmluvy, pretože bude vychovávateľka a učiteľka. My máme od 1.7.2019 novú pani riaditeľku, takže ona skúsenosti nemá. Ďakujem za ochotu.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka a rigorozna skúška

Nestarajte sa o mladú učiteľku, ale napíšte vzdelanie, roky ukončenia a zaradenie v tej dobe. Nový zákon okrem profesijného rozvoja nepriniesol nič nové, s čím by sme si nevedeli rady.