Kalendár

19. september 2023
160052

KRITICKÉ MYSLENIE – AKO HO IMPLEMENTOVAŤ DO VYUČOVANIA?

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
Vás pozývajú
na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom
Kritické myslenie – ako ho implementovať do vyučovania
cez učebnice