Pokračujeme v bezplatných webinároch

18.02.2021
Vzdelávanie a výchova

RAABE webináre pre učiteľov budú tentokrát pokračovať naozaj aktuálnymi témami.

Venovať sa budeme povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v MŠ, ktoré sa na Slovensku zavádza vôbec po prvýkrát. Znovu si len potvrdíme, že rozvoj čitateľskej gramotnosti je kľúčové z hľadiska ďalšieho štúdia a vlastne budúceho života detí. A hovoriť budeme aj o nutnosti overiť si, ako na tom dnešní piataci vlastne z matematiky sú, keďže sú dlhodobo na dištančnej výučbe. Veríme, že si vyberiete aj tentokrát a pripojíte sa k nám.

Nižšie nájdete linky na jednotlivé bezplatné webináre.

 

 

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

Dátum: 22. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň  riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie.  Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a  základných škôl.

 Webinár sa zameriava na to:

 • čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
 • pre aký vek detí je určené,
 • čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.

Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:

riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičia, zriaďovatelia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

 

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ – KĽÚČ K ÚSPECHU NIELEN V TESTOVANÍ

Ako podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti u piatakov

Dátum: 23. február 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako čitateľská gramotnosť rozvíja osobnosť žiaka a jeho motiváciu pre ďalšie vzdelávanie.
 • Predstavíme si tipy a nápady na zlepšenie čitateľskej gramotnosti.
 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri Testovaní 5 zo SJL a ako motivovať žiakov k čítaniu a k úspešnému výsledku porozumieť textu.
 • Ponúkneme ukážky testov s rovnakými typmi úloh a s rovnakou formou, ako pri skutočnom Testovaní 5, plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP.
 • Spomenieme faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú rozvoj čitateľskej gramotnosti.
 • Čítanie s porozumením predstavíme nielen ako nutnosť potrebnú pre kritické myslenie a úspešný výsledok v testovaní, ale najmä ako kľúčovú a nevyhnutnú zručnosť v každodennom živote, situáciách...

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľom SJL základných škôl, riaditeľom základných škôl, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, rodičom a žiakom

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

AKO SÚ NA TOM PIATACI Z MATEMATIKY?

Testovanie 5 očami matematikára. Prečo je dobré vedieť, ako na tom vaši piataci v matematike sú.

Dátum: 24. február 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská Bratislava

Obsah webinára:

 • Povieme si, prečo je dôležité zistiť, akú úroveň vedomostí a zručností majú piataci v dobe dištančného vzdelávania (s prepojením na prvý stupeň ZŠ).
 • Oboznámime sa s Testovaním 5, čo sleduje a ako nadväzuje na medzinárodné meranie TIMSS.
 • Vysvetlíme si, aké tematické okruhy a aké úlohy obsahujú testy T5; pozrieme sa na štruktúru testov.
 • Zosumarizujeme výsledky za posledné obdobie.
 • Poukážeme na to, čo boli problémové oblasti, na čo sa treba zamerať.
 • Ukážeme si úlohy, ktoré by žiaci mali vedieť riešiť.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie (matematika)

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

 

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríla 2021 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
 • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
 • Normovanie a možná zámena surovín.
 • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
 • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
 • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. mája 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

 • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
 • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
 • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
 • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte