Pedagogická diagnostika a evalvácia v prostredí materskej školy

22.03.2022
Vzdelávanie a výchova

To je názov najnovšieho vzdelávacieho programu z ponuky inovačného vzdelávania RAABE AKADÉMIE.

Vzdelávanie Pedagogická diagnostika a evalvácia v praxi materskej školy

 

je určené všetkým pedagogickým zamestnancom materskej školy – učiteľkám, asistentom učiteľov či špeciálnym pedagógom.

Prostredníctvom absolvovania vzdelávania pedagógovia získajú prehľad o tom, ako realizovať pedagogickú diagnostiku, oboznámia sa so základnými pedagogickými metódami a technikami diagnostiky, ale aj s praktickou rovinou – ako výstupy z pedagogickej diagnostiky zaznamenávať a dokumentovať. Na základe získaných vedomostí lepšie porozumejú nutnosti rešpektovať individualitu dieťaťa a citlivejšie identifikujú podmienky pre objektívnosť diagnostiky. Absolvovaním inovačného vzdelávania si rozšíria diagnostickú kompetenciu.

Vzdelávací program, tak ako ostatné z RAABE AKADÉMIE, prebieha dištančne. Frekventant absolvuje 50 hodín online štúdia, ktoré je rozdelené do 11 lekcií, ku ktorým má k dispozícii učebné texty, 6 komentovaných prezentácií, 3 online zadania. Na záver je povinný absolvovať záverečný test a obhájiť záverečnú prezentáciu pred 3-člennou komisiou.

Po úspešnom ukončení má možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3% tarifného platu.

RAABE AKADÉMIA ponúka v súčasnosti už 13 programov inovačného a 6 programov aktualizačného vzdelávania. Svoju ponuku neustále dopĺňa a rozširuje.

 

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte