Základné školy nie sú pripravené na navýšenie hodín telesnej výchovy: V tomto je najväčší problém nového návrhu zákona!

21.03.2023
Vzdelávanie a výchova

 V parlamente je návrh zákona poslancov OĽaNO na navýšenie hodín telesnej a športovej výchovy. Z dotazníkového prieskumu, ktorý realizovala Štátna školská inšpekcia v mesiaci február však vyplynulo, že základné školy nie sú na túto zmenu pripravené. Prieskumu sa zúčastnilo do 1600 základných škôl a jeho výsledky sú naozaj alarmujúce.

Z prieskumu vyplynulo, že aj keď vyučovanie telesnej a športovej výchovy na školách patrí do podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva, takmer polovica škôl nemá vlastnú telocvičňu, pätina telocviční je v nevyhovujúcom stave a šesťdesiatsedem percent škôl nevíta navýšenie povinných hodín TŠV na úkor inej hodiny. Školám chýba aj dostatok kvalifikovaných učiteľov, a riaditelia škôl uvádzajú, že disponibilné hodiny, ktoré majú k dispozícii využívali doteraz na výučbu tých predmetov, ktoré boli potrebnejšie pre ich žiakov.



Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská potvrdzuje, že školy nie sú na navýšenie hodín telesnej výchovy vôbec pripravené. Na základe zistení Školskej štátnej inšpekcie je zverejnená dokonca aj petícia, v ktorej sa pedagógovia a verejnosť obracia na Národnú radu SR a žiada o zachovanie súčasného stavu vyučovania telesnej a športovej výchovy.

Bývalá riaditeľka Anna Chlupíková, autorka petície upriamuje pozornosť na fakt, že mnohí žiaci navštevujú športové krúžky mimo škôl, kde trénujú vo voľnom čase a dokonca denne. Preto považuje za vhodnejšie podporiť tieto športové organizácie, spolky a centrá voľného času, kde deti trávia čas pod vedením zodpovedných osôb.



„Aby bolo takéto opatrenie efektívne, museli by mať školy najmä dostatok učiteľov telesnej výchovy či vytvorené podmienky, napríklad vhodné telocvične a ďalšiu infraštruktúru. Realita je však taká, že ani to nezaručuje, že sa zvýšia výkonové štandardy pre vyučovanie telesnej výchovy. Jednoducho povedané, to, že či žiak urobí správne kotúľ vpred, nezodpovedá počtu hodín TŠV, ktoré absolvoval,“ povedala Dianovská.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte