RAABE vydáva Kořínkovu Husľovú školu!

29.01.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko aktuálne prináša nové a prepracované vydanie jedinej slovenskej ucelenej husľovej školy pre vyučovanie hry na husle pre základné umelecké školy od popredného husľového pedagóga prof. Viliama Koříneka.

RAABE vydáva Kořínkovu Husľová školu!

Husľová škola prof. Viliama Kořínka je výsledkom jeho dlhoročnej pedagogickej práce so žiakmi. Cyklus piatich zošitov postupne naučí mladého hráča základným hmatom hry na husle od prípravného ročníka až po II. stupeň ZUŠ. Jednotlivé zošity obsahujú nielen cvičenia na vycibrenie techniky, ale autor dáva neskôr priestor aj na samostatnú improvizáciu.

 

V RAABE aktuálne vychádza 1. zošit husľovej školy, ktorý prináša:

o fotografie, aby žiaci vedeli, ako správne držať husle,

o základnú teóriu o hre z nôt,

o cvičenia pre prípravný ročník, aby žiaci dokázali hrať spamäti aj za sprievodu svojho učiteľa,

o cvičenia na získanie základnej techniky ľavej a pravej ruky.

Ďalšie zošity Husľovej školy RAABE vydá v priebehu roka 2020.

 

Kto je Viliam Kořínek a jeho Husľová škola?

Popredný slovenský husľový pedagóg prof. Viliam Kořínek publikoval svoju Husľovú školu v roku 1987 a už v tom čase ju označovali za „kvalitatívne i kvantitatívne medzníkový autorský i edičný čin“. Súčasťou Husľovej školy je improvizácia, založená na melodicko-rytmickom základe. Slúži k podporeniu žiakovej hudobnej fantázie i dôležitej schopnosti rýchlej harmonickej orientácie. V jednotlivých ročníkoch je starostlivo rozdelená s prihliadaním k nástrojovej zručnosti. Improvizácia sa takto stáva dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu. Pedagógom umožňuje fakultatívny výber durovej alebo molovej hmatovej masky pre prvé postavenie prstov na hmatníku, podľa fyziologických daností toho-ktorého žiaka. 

Kořínkova Husľová škola používa ľudovú pieseň ako najvhodnejší melodický materiál už pre začiatky hrania na husliach. Pri výbere piesní sa súčasne usiluje zjednotiť a uplatniť hmat na každej strune i analogicky zjednotiť ťahové plochy. Všetko toto robí v zábavnej forme. Myslí aj na sprievod piesní na klavíri alebo na husliach, ktorý má byť v druhom hlase čo najjednoduchší, aby neodpútal pozornosť pedagóga od primárneho pozorovania mechanickej zložky hry a rovnocennej práce obidvoch rúk.

Postupným nadobúdaním zvučnosti sa k ľudovej piesni pripájajú technické zložky, pre docielenie čo najširšieho technického základu: prípravy k trilkom, základné ťahy, malé etudy a postupné zmeny polôh. Ich následný výcvik možno tiež individuálne určovať podľa úsudku pedagóga. Technika vyrovnane narastá s hudobnou zložkou a postupuje od ľudovej piesne cez prednesové skladbičky ku skladbám vtedajších slovenských skladateľov. 

Špeciálny nácvik ťahov sa od začiatku spája s muzikálnou náplňou. Žiak je vedený určitým ťahom k vyjadrovaniu hudobnej myšlienky. Jeho šírka a dynamika určujú obsah i artikuláciu každej skladby. Výslednicou takéhoto premysleného postupu je správne pochopenie hudobnej reči i jej artikulácie.

Séria piatich notových zošitov sa plným právom zaraďuje medzi špičkové práce popredných pedagógov na našom území. „Už v čase jej vydania, odborná obec konštatovala, že náklad, ani distribúcia Kořínkovej husľovej školy nezodpovedali jej závažnosti. V tomto smere si veľmi vážime, že práve RAABE napráva medzery predchádzajúcich generácii a prináša dnešným deťom – budúcim virtuózom tento jedinečný učebný materiál,“ povedala pri príležitosti vydania Husľovej školy Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko.    

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte