Príprava a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je témou druhého kola spoločných stretnutí k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania

21.10.2021
Vzdelávanie a výchova

Ministerstvo školstva je opäť o krok bližšie k prijatiu stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. V najbližších dňoch budú predstavení odborní garanti, ktorí sú tvorcami jednotlivých oblastí.

V rámci prípravy a tvorby stratégie inkluzívneho vzdelávania sa v máji 2021 realizovalo 12 spolupodieľaných diskusných stretnutí s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní zo Slovenska, aj zo zahraničia. Diskutovalo sa o príkladoch dobrej praxe i bariérach pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Skúsenosti, podnety aj návrhy, ktoré vzišli z týchto stretnutí boli jedným z dôležitých podkladových materiálov pri tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania.
„Už budúci týždeň, v dňoch 26. - 28. októbra 2021, sa bude realizovať druhé kolo participatívnych stretnutí so zástupcami aktérov vo vzdelávaní a odbornými garantmi k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania. Jednotlivé stretnutia budú zamerané na oblasti, ktorých sa stratégia inkluzívneho vzdelávania prioritne dotýka,“ približuje štátna tajomníčka Svetlana Síthová.
Prvé stretnutie bude podľa jej slov zamerané na niekoľko dôležitých tém - inkluzívne vzdelávanie, desegregácia výchovy a vzdelávania, debarierizácia budov a škôl. Súčasťou tejto diskusie bude aj ďalšia z kľúčových oblastí - destigmatizácia, ktorá je zameraná na vytváranie bezpečného prostredia pre všetkých účastníkov inkluzívneho vzdelávania a rovnako na formovanie a utváranie si pozitívnych postojov k akejkoľvek odlišnosti. „Vychádzajúc z východiskových princípov inkluzívneho vzdelávania, pedagogickí a odborní zamestnanci musia byť pripravení uspokojovať rozmanité potreby všetkých účastníkov vzdelávania, flexibilne meniť vzdelávacie prostredie, aplikovať rozličné, aj alternatívne metódy učenia a vzdelávania, poskytovať viaceré spôsoby plnenia náročných požiadaviek a flexibilné formy hodnotenia individuálneho pokroku tak, aby bolo vzdelávanie na všetkých úrovniach dostupné všetkým deťom, žiakom a študentom,“ vysvetľuje Síthová. Na základe vyššie uvedeného bude druhé participatívne stretnutie venované kľúčovej téme zameranej na prípravu a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.
Poslednou diskutovanou témou bude poradenský systém v školstve. Podľa vyjadrenia odborných garantov tejto oblasti je podpora inkluzívneho vzdelávania cestou poradenských činností v poradenstve smerujúca k podpore každého dieťaťa/žiaka, študenta, podľa ich individuálnych potrieb. V úvode jednotlivých stretnutí budú predstavení odborní garanti, ktorí sú tvorcami jednotlivých oblastí stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte