LEADERSHIP ACADEMY má za sebou druhé pracovné stretnutie

05.04.2023
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom LEADERSHIP ACADEMY, ktorý potrvá 36 mesiacov, sa začal realizovať v máji 2022 a aktuálne má za sebou druhú pracovnú schôdzku.

V pražskom Hoteli Olšanka sa koncom marca konalo už druhé stretnutie partnerov, v rámci ktorého bol predstavený prvý výstup projektu - LEADERSHIP ACADEMY príručka. Účastníci si následne prerozdelili práce na ďalších dvoch  výstupoch projektu, definovali ich obsahové zameranie a určili pracovné tímy.  

Cieľom medzinárodného projektu je podporiť manažérske zručnosti riaditeľov škôl tak, aby vedeli rozdeľovať svojim zamestnancom úlohy a naplno využívali ľudský potenciál každého jedného člena svojho pedagogického zboru.

„Práve manažérske zručnosti riaditeľa školy sú dnes jedným z hlavných kritérií hodnotenia kvality školy. Vzhľadom na to, že kvalite škôl venujeme veľkú pozornosť a do jej hodnotenia veľkým podielom spadá práve riadenie školy, je nevyhnutné zdokonaľovať oblasť manažérskych zručností riaditeľov našich škôl,“ povedala pri príležitosti pracovného stretnutia partnerov Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko ako hlavného koordinátora projektu.

 

Ciele projektu

• Cieľom je efektívne využívanie potenciálu zamestnancov školy a tým prispievanie k rozvoju ich schopností a zručností. Výsledkom by mal byť riaditeľ, ktorý bude vedieť vymedziť konkrétnu zodpovednosť a právomoci, riaditeľ, ktorý sa dokáže vzdať niektorých svojich činností a stratiť nad nimi kontrolu.

• Cieľom projektu je vypracovať inovatívny prístup k riešeniu potrieb riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl prostredníctvom využitia participatívnych prístupov, koučovania a distribuovaných postupov vedenia, ako aj zvýšenia ich efektívnosti v prospech školskej komunity, a teda prispieť k modernejšiemu, dynamickejšiemu, angažovanejšiemu a profesionálnejšiemu prostrediu vo vnútri školy.

• Cieľom je, aby bol  riaditeľ pripravení integrovať osvedčené postupy a nové metódy do každodenných činností a aby boli tak otvorení synergiám s organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach. 

• Cieľom je, aby riaditeľ  kombináciou rôznych metód rozvoja a zdieľania informácií, dokázal úspešne prekonať krízu, vyrovnať sa so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.

• Cieľom je, aby si  riaditeľ zlepšil riadiace kompetencie prostredníctvom využitia participatívnych prístupov, koučovania a postupov distribuovaného vedenia, ako aj zvýšenie ich efektívnosti v prospech školskej komunity.

Výstupy projektu

Počas marcového stretnutia zástupcovia partnerov bližšie diskutovali o obsahu a zameraní jednotlivých výstupov projektu. Aké kompetencie má projekt, resp. jeho výstupy vlastne rozvíjať? Akú štruktúru má mať výsledná online platforma a ako ju prepojiť s ďalšími dvoma výstupmi projektu ? To boli všetko otázky, ktoré si bolo potrebné počas stretnutia  zodpovedať.

Pripomeňme si výstupy projektu Leadership academy, ktoré sú:

• Leadership Academy  príručka  - metodické usmernenie pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl na základe najlepších skúseností z praxe 

• Leadership Academy - platforma online s metodikou, elektronické knihy a informácie o manažovaní; príklady osvedčených postupov v oblasti vedenia škôl a prípadové štúdie z projektu; databázu koučov, z ktorých si môže vedenie školy vybrať 

• Leadership Academy  - metodika profesijných kruhov - metodika na vytváranie a vedenie štruktúrovaných kruhov profesijného rozvoja pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl, na základe ktorých sa vytvára proces vzájomného učenia.

 

Partneri projektu

Projekt LEADERSHIP ACADEMY je zameraný na riaditeľov základných škôl. Pod vedením RAABE Slovensko budú v rámci projektu spolupracovať ďalší partneri z troch krajín: zo Slovenska, z Česka a z Bulharska:

• Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko (Slovensko) 

• Združenie základných škôl Slovenska (Slovensko)

• CHAT, s. r. o. (Slovensko)

• Asociace ředitelu základních škol České republiky (Česko)

• Ředitelská akademie, s. r. o. (Česko)

• AdminSoft LTd (Bulharsko) 

• Union of Employers in the Public Education System in Bulgaria (Bulharsko)

 

Ďalšie stretnutia partnerov sa budú konať v Bratislave, v júni a decembri 2023.

 

Všetky informácie o projekte nájdete na stránke: https://leadership-school.com/

 

Zdroj: raabe.sk

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte