Čaká vás depistáž predškolskej zrelosti?

31.01.2017
Vzdelávanie a výchova

Vstup do školy je významný medzník v živote dieťaťa, ktorým sa zásadne mení celkový spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do pozadia, hlavnou činnosťou sa stáva učenie.

Dieťa sa musí prispôsobiť požiadavkám školy. Aj preto je len dobre, ak rodičom dáte informácie, nakoľko túto zásadnú zmenu ich predškolák zvládne a kde má prípadné rezervy.

Najčastejším nedostatkom predškolákov býva oblasť reči, keď dieťa nevyslovuje všetky hlásky čisto. Problémom v ostatných rokoch je i oblasť pozornosti, keď sa dieťa nevydrží sústrediť na jednu činnosť viac ako 5-10 minút, čo môže byť neskôr v škole problémom. Ďalším nedostatkom býva oblasť grafomotoriky, keď dieťa nesprávne alebo príliš kŕčovito drží ceruzku... Toto všetko sú oblasti, v ktorých sa dá veľmi veľa vylepšovať aj v domácom prostredí.

Možno aj vašich predškolákov v materskej škole onedlho čakajú tzv. testy školskej zrelosti, realizované psychológmi z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Psychológ na základe nich potvrdí alebo vyvráti pochybnosti rodičov ohľadom úrovne školskej spôsobilosti u dieťaťa. Odporučí rodičom, či dieťa ešte do septembra dozrie na školu, alebo je naozaj vhodnejšie uvažovať o odklade povinnej školskej dochádzky.

Dnes už majú rodičia k dispozícii špeciálne pomôcky, ktoré rozvíjajú a následne aj overujú u detí všetky získané zručnosti potrebné k bezproblémovému vstupu do základnej školy – sada pracovných zošitov Kuliferdo na rozvíjanie školskej zrelostiKuliferdo na overovanie školskej zrelosti. Jednotlivé pracovné zošity sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, pozornosti, pamäte, podnecujú rozvoj sluchového aj zrakového vnímania - jednoducho všetkého, čo sa v prvej triede podpíše pod úspešnosť prváčika v zdolávaní jeho prvých školských povinností.

Pracovné zošity sú koncipované tak, aby s nimi vedeli pracovať aj rodičia doma. Deti sa tak môžu hravou formou pripravovať na školu. Treba povedať, že na rozdiel od klasických maľovaniek tieto pracovné zošity koncipovali tímy odborníkov.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte