Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
Kaméliová 10
Mesto: 
Kaméliová 10, Bratislava-Vrakuňa
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
253
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, Kaméliová 10, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Do nášho kolektívu hľadáme milé, empatické, komunikatívne, kreatívne pani učiteľky a pánov učiteľov, takpovediac sprievodcov detí s dobrými organizačnými zručnosťami. Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať prax a skúsenosť s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku. Zároveň aspoň úplné stredoškolské vzdelanie ideálne stredná pedagogická škola prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na predprimárne vzdelávanie. Bez komplikácií by mal/a zvládať aj prácu s nástrojmi balíka Microsoft Office (najmä Excel, Word, PowerPoint). Samozrejmosťou je láskavý a trpezlivý prístup k deťom. - vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z minimálne vzdelanie: stredoškolské - odborná prax je výhodou - ochotu a chuť pracovať - precíznosť a dochvíľnosť - samostatnosť a spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky: 
Vašou úlohou bude: - podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich - viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči svojmu okoliu - vytvárať vlastné materiály a vzdelávacie pomôcky - podporovať a rozvíjať prirodzené nadanie detí - komunikácia s rodičmi, účasť na individuálnych konzultačných stretnutiach - pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie - spolupráca s vedením školy, účasť na poradách a akciách - príprava na dennú činnosť Životopis v slovenskom jazyku spolu s telefónnym kontaktom pošlite na mail: personalne@mskameliova.sk
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Lucia Slováková
Telefónne číslo: 
0245245962
E-mailová adresa: