6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
moni77
Kreditový príplatok

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o radu.

Môžeme novému PZ uznať príplatok za prof. rozvoj (kreditový príplatok) za absolvované vzdelávania:

- aktualizačné (dátum vydania osvedčenia: 18.04.2013), platnosť kreditov do: 17.04.2020 (9 + 9 kreditov)

- aktualizačné (dátum vydania osvedčenia: 02.04.2013), platnosť kreditov do: 01.04.2020 (12 kreditov)

- inovačné (dátum vydania osvedčenia: 19.06.2018), platnosť kreditov: neuvedená (15 kreditov)

- aktualizačné (dátum vydania osvedčenia: 12.11.2018), platnosť kreditov: neuvedená (13 kreditov)

Vopred veľmi pekne ďakujem
a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Dobrý deň,
Vy, ako nový zamestnávateľ nemáte kompetenciu uznávať kredity, ktoré vznikli za vzdelávania podľa zákona č.
317/2009 Z. z. Neposudzujete ich a nezaoberáte sa s nimi. Ak Vám zamestnanec donesie potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa, že do 31. 8. 2019 mal vyplácaný kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z., alebo potvrdenie o vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g uvedeného zákona od 1. 9. 2019, tak budete tento príplatok vyplácať do 31. 8. 2026.

moni77
Kreditový príplatok

Dobrý deň pani Pavlíková,
ďakujem za odpoveď.
Zamestnanec priniesol potvrdenie od posledného zamestnávateľa, ktorý mu vyplácal príplatok za rozširujúce štúdium (6%) a príplatok za špecializačné štúdium (6%).
Tieto príplatky ale nijako nekorešpondujú s doloženými osvedčeniami o vzdelávaní, vyššie uvedené.
Prosím Vás o usmernenie, ako máme v tomto prípade postupovať.
Vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Dobrý deň,
napísala so Vám, že nie ste kompetentná prehodnocovať predchádzajúce príplatky ani posudzovať ich korešpondenciu. Rozhodujúci je dátum odkedy a podľa ktorého § ich predchádzajúci zamestnávateľ vyplácal. To neuvádzate, ako to mám posúdiť a usmerniť Vás.

moni77
Kreditový príplatok

Dobrý deň pani Pavlíková,
ďakujem za odpoveď.

Trvanie posledného PP zamestnanca bolo od 01.09.2020 do 31.08.2022. Od 01.09.2022 bol zamestnanec PN a neskôr v evidencii ÚPSVaR.

Podľa zápočtového listu mu posledný zamestnávateľ vyplácal príplatok podľa § 14e ods. 1 písm. a) za rozširujúce štúdium (6%) od 01.09.2020
a príplatok podľa § 14e ods. 1 písm. c) za špecializačné vzdelávanie (6%) od 01.07.2022.

O rozširujúcom štúdiu a ani o špecializačnom vzdelávaní zamestnanec nemá žiadne papierové osvedčenia.

Prosím Vás o usmernenie, či máme pokračovať vo vyplácaní uvedených príplatkov.

Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Dobrý deň,
takže sa nejedná o kreditový príplatok. Ak je potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa hodnoverné, tak vyplácajte príplatok za rozširujúce štúdium do 31. 8. 2027 a za špecializačné vzdelávanie do 31. 8. 2029. Osvedčenie sú v spise u predchádzajúceho zamestnávateľa.