Základné školy

Aktuálne informácie
Objednávanie Ag samotestov – kontakty na RÚŠS
NUDZOVY_STAV_UV
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 1. 2022
vyhlaska_261_HROMADNE_PODUJATIA
vyhlaska_262_PREKRYTIE_HORN7CH_DYCH_CIEST
vyhlaska_263_OPATRENIA_OBMEDZENIE_PREVADZOK
vyhlaska_264_VSTUP_ZAMESTNANCOV
Covid automat
Školský semafor
Prehľad opatrení školského semafóru 2021/2022
Príznaky ochorenia Covid-19
ROZHODNUTIE MINISTRA k plošnému otvoreniu škôl
COVID automat Signalizačný systém
Kontrolný list pre riaditeľov školy pri prechode na dištančné vzdelávanie
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti
Ranný filter
Vyhlásenie zákonného zástupcu
Podmienky vstupu do školy
VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Covid automat pre školy a školské zariadenia
Infografiky – pravidlá pre školy a školské zariadenia
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.4.2021, ktorá upravuje pravidla prevádzky škôl a školských zariadení
Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) k návratu žiakov do škôl
Stanovisko MŠVVaŠ SR k obnoveniu prevádzky
Najčastejšie otázky k návratu do škôl
Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách
Postup pre zriadenie mobilného odberového miesta – Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
Zoznam RUVZ
Možnosti financovania a testovania
Žiak a zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Žiak a zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Žiak a zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Zamestnanec – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zamestnanec – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Plnoletý žiak – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Plnoletý žiak – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zákonný zástupca– Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Vzor žiadosti na zriadenie MOM
Druhy a možnosti testovania
Prevzatie a vrátenie nepotrebných antigénových testov okresnému úradu
COVID automat – Signalizačný systém
Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení
Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
Školy proti COVID-19 - bulletin
Inštruktážne video pri vstupe detí do ZŠ počas mimoriadneho stavu
Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť a vytlačiť plagáty so základnými hygienickými pravidlami pre materské školy tak, ako ich vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, infografiky pre deti a žiakov, ako si správne umývať ruky, ale aj značky ako: Dezinfekčná stanica, Vstup len s rúškom, Dodržuj odstup. Nechýbajú ani záznamové hárky na evidenciu dezinfekcie priestorov, ich vetrania aj umývania.