Základné školy

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
ROZHODNUTIE_MINISTRA_MAJ_17_rozhodnutie k plošnému otvoreniu škôl
Manuál Covid školský semafór pre základné školy
COVID automat Signalizacny system_12.5.2021
Kontrolný list pre riaditelov skoly pri prechode na distancne vzdelavanie
Vyhlasenie navstevnika skoly o bezinfekcnosti_17.5.2021
Vyhlasenie zamestnanca o bezinfekcnosti_17.5.2021
Ranny filter_17_5.2021
Vyhlasenie zakonneho zastupcu_17.5.2021
Podmienky vstupu do skoly_17.5.2021
Vyhláška č. 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Návrat do škôl 2021 (od 26.apríla 2021)
Covid automat pre školy a školské zariadenia
Infografiky – pravidlá pre školy a školské zariadenia
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.4.2021, ktorá upravuje pravidla prevádzky škôl a školských zariadení
Rozhodnutie ministra MŠVVaŠ SR – APRÍL 2021
Návrat do škôl – APRÍL 2021
Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) k návratu žiakov do škôl
Stanovisko MŠVVaŠ SR k obnoveniu prevádzky
Najčastejšie otázky k návratu do škôl
Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách
Kloktacie testy – všetky dôležité informácie
Postup pre zriadenie mobilného odberového miesta – Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia
Vzor – Prevádzkový poriadok MOM
Zoznam RUVZ
Možnosti financovania a testovania
Žiak a zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Žiak a zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Zamestnanec – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zamestnanec – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Plnoletý žiak – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Plnoletý žiak – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Zákonný zástupca – čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
Zákonný zástupca– Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
Vzor žiadosti na zriadenie MOM
Druhy a možnosti testovania
Prevzatie a vrátenie nepotrebných antigénových testov okresnému úradu
COVID automat – Signalizačný systém
Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení
Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
Školy proti COVID-19 - bulletin
Inštruktážne video pri vstupe detí do ZŠ počas mimoriadneho stavu
Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť a vytlačiť plagáty so základnými hygienickými pravidlami pre základné školy tak, ako ich vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, infografiky pre deti a žiakov, ako si správne umývať ruky, ale aj značky ako: Dezinfekčná stanica, Vstup len s rúškom, Dodržuj odstup. Nechýbajú ani záznamové hárky na evidenciu dezinfekcie priestorov, ich vetrania aj umývania.