Čitateľský oriešok 3 – Poznáme víťazov!

06.04.2017
Škola a rodina

Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Odborná porota aj laická verejnosť určili poradie na prvých troch priečkach v rámci druhého, tretieho aj štvrtého ročníka. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 20. apríla 2017 v Zichyho paláci v Bratislave.

Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník, ktoré vydáva RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázku – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

Z celkového počtu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci z 529 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov. Žiakom sa mnohokrát podarilo na výkrese rozohrať svoj – celkom nový – príbeh, v ktorom sa ocitli postavičky z oboch prečítaných textov," povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Výtvarníci: „Súťaž nabrala príjemné obrátky“

Okrem zástupcov nakladateľstva RAABE do poroty súťaže zasadli aj profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh. „Tak, ako aj predošlé roky, aj v tomto ročníku sme sa zamerali na práce hlavne z výtvarného hľadiska, samozrejme, s prihliadnutím na zadanie. Znovu môžeme skonštatovať, že jednoznačne v nás zarezonovali práce, ktoré boli vytvorené použitím maľby, čiže štetca a farieb, v kombinácii s kresbou. Sú to techniky, vždy jasne deklarujúce, ako sa dokáže dieťa, v neoddeliteľnej spolupráci s pedagógom, chopiť s náročných úloh, súvisiacich so zadaním, aj samotnou tvorbou,“ povedala Zuzana Lukáčová.

„Množstvo krásnych, povšimnutiahodných prác svedčí o bohatej kreativite detí a trpezlivosti zo strany pedagógov. Táto súťaž v tohtoročnom treťom ročníku nabrala príjemné obrátky a posunula ju zas ďalej, čomu sa ako porota veľmi tešíme,“ zhodnotila za celú porotu Zuzana Lukáčová.

Víťazov všetkých kategórií spolu s komentármi výtvarníkov nájdete TU.

Ocenenia a ceny

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 20. apríla 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kam sú pozvaní všetci výhercovia spolu so svojimi učiteľmi, ktorí im pomáhali v rámci súťaže. Záverečný ceremoniál moderuje známa slovenská moderátorka Adela Banášová, ambasádorka tretieho ročníka súťaže.

Pre žiakov sú pripravené okrem diplomov aj ďalšie hodnotné ceny od partnerov súťaže: tablety od spoločnosti LittleLine, otočné glóbusy, výtvarné materiály a stavebnice od spoločnosti Stiefel, pracovné zošity z nakladateľstva RAABE, zaujímavé knižky od hlavného partnera súťaže – vydavateľstva Ikar a jeho projektu Stonožka, roboty Dash od spoločnosti Scholaris, programovateľné roboty Bee-Bot od firmy Vernier, predplatné časopisov Hello, Hello Kids a Friendship od vydavateľstva FLP. Pedagógovia za tiež majú na čo tešiť. Za ich prácu na vyučovacích hodinách ich čakajú wellness pobyty v Hoteli Plejsy od spoločnosti MM CLASS, metodické materiály pre učiteľov z nakladateľstva RAABE, učebné pomôcky z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA alebo ošetrenie pleti od spoločnosti Mary Kay. Ale to nie je všetko!

Hlavné ceny pre najaktívnejšie školy do súťaže venovali generálni partneri súťaže:  zdravotné podložky na sedenie od spoločnosti Dynasit, sady výučbových programov pre 1. stupeň ZŠ od spoločnosti LittleLane a nástenné tabule a grafomotorické balíčky od spoločnosti Stiefel Eurocart.

Víťazi z jednotlivých ročníkov v rámci súťažnej kategórie Ocenenie nakladateľstva RAABE sa tiež môžu tešiť na zábavný celodenný program v rozprávkovom svete Pavla Dobšinského – v dedinke Habakuky na Donovaloch. Víťazi môžu – ako každý ročník – spolu so svojimi spolužiakmi stráviť celý deň v dedinke, ktorá ich vtiahne do originálnej atmosféry slovenských rozprávok. Laktibrada, Popolvár, Zlatá Priadka a ďalší hrdinovia ľudových príbehov sa postarajú o autentický zážitok pre celú triedu v mieste ako vystrihnutom z obalu detských knižiek a predstáv. Fantázia a hravosť budú na víťazov číhať na každom rohu. Spoločnosť im bude robiť originálna rozprávková architektúra, chýbať nebudú ani interaktívne divadelné predstavenia, ukážky ľudových remesiel aj špeciálne pohostenie,“ povedala Mira Schrimpelová. Ako na záver zhodnotila: „Jubilejný tretí ročník našej čitateľsko-výtvarnej súťaže nám potvrdil, že deti a ich učitelia o čítanie stoja. Lúskaním príbehov sme tento rok dokonca oslovili rekordný počet žiakov – zaznamenali sme až 144 % nárast v počte prihlásených žiakov a 93 %  nárast v počte zapojených škôl. A to je krásny výsledok v Roku čitateľskej gramotnosti, ako tento školský rok nazvalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prekonať tento výsledok nebude jednoduché, ale my sa už teraz tešíme na ďalší ročník súťaže.“

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže nájdete na stránke www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.


GENERÁLNI PARTNERI:

Hlavný partner:

Partneri:

 

Mediálni partneri:

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte