Súťaž Čitateľský oriešok 3 pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Adela Orech
Dátum: 
05.09.2016 - 30.04.2017
Adresa: 
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Kategória: 
Súťaž
Pozvať priateľov

GENERÁLNI PARTNERI:

Hlavný partner:

Partneri:

130117-scholaris-logo-m.jpg

 

Mediálni partneri:

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

 • Info
 • Video
 • Zadanie
 • Pravidlá súťaže
 • Partneri
 • Produkty
 • Texty na lúskanie
 • Víťazi
 • Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám?
 • Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú?
 • Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek?
 • Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu?

Poďte  spolu s Adelou Banášovou lúskať príbehy a odkrývať TAJOMSTVÁ SVETA!

Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať. Zapnite mozgové závity, pridajte trochu fantázie a ukážte nám svoju šikovnosť! Zapojte sa do súťaže Čitateľský oriešok 3 a zažite dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré na vás v príbehoch čakajú, a s ktorými sa lusknutím prsta dostanete do sveta fantázie.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

1. KROK: ČÍTANIE a POROZUMENIE

Prelúskajte sa dvoma veselými príbehmi a nájdite v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky.

2. KROK: KREATIVITA A FANTÁZIA

Potom sa zahrajte na umelca – vymyslite postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslite ho na jeden výkres.

PREČO JE DOBRÉ PRIHLÁSIŤ SA?

 • Lebo radi čítate a kreslíte, ste tvoriví a chcete vyhrať pekné ceny.
 • Lebo ak ako škola do súťaže prihlásite najviac žiakov z celého Slovenska, môžete získať samostatné ocenenie a zaujímavé ceny.

PRÍNOS PRE ŽIAKA:

 • V úlohách si žiaci precvičia čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.
 • Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného.
 • Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE a pekné darčeky.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

 • Ocenenie a prestíž – škola, ktorá do súťaže zapojí najviac žiakov, získa samostatné ocenenie.
 • Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž budeme promovať na najväčšom portáli pre pedagógov –www.skolskyportal.sk, kde zverejníme aj výkresy jednotlivých víťazov.
 • O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

Do 30. novembra  2016
Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský oriešok 3 môžu prihlásiť do 15. novembra 2016. Do tohto termínu sa škola alebo učiteľ zaregistruje do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
01. decembra 2016
Učiteľ dostane na email, uvedený pri prihlásení, zadanie s úlohami pre svojich žiakov. Zadania sú samostatné pre žiakov 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiakom ich škola vytlačí alebo pošle mailom, aby si ich vytlačili doma. Od tohto momentu žiaci môžu lúskať Čitateľský oriešok – prečítajú si texty, vyplnia úlohy a nakreslia príbeh na jeden výkres A4.
Do 31. januára 2017
Škola zozbiera hárky s písomnou časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava. Každý hárok aj výkres musí byť na zadnej strane označený – meno žiaka, ročník, názov a adresa školy.
Február 2017
Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejníme na Facebooku Raabe, kde v priebehu februára budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.
Apríl 2017

Vyhodnotíme 3 kategórie súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva Raabe – individuálna cena pre žiaka.
 • Ocenenie verejnosti – na základe počtu ,,lajkov“ na Facebooku.
 • Ocenenie najaktívnejšej školy.
Čitateľský oriešok 2 – Ktorá škola je v lúskaní príbehov najaktívnejšia?

Ahoj, si pripravený prelúskať sa súťažou?

Tu si môžeš prečítať
návod, ako na to...

orech

1. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Pozorne si prečítaj príbeh tak, aby si mu porozumel. Za ním nájdeš otázky súvisiace s textom, ktorými sa budeš musieť prelúskať.

Každá úloha je trochu iná – niekedy správnu odpoveď zakrúžkuješ, inokedy ju vypíšeš, občas budeš musieť aj počítať a niektoré odpovede si zistíš v encyklopédii alebo na internete.

To isté zopakuješ pri prvom aj druhom príbehu. Dva príbehy = dvakrát otázky.

Nezabudni!

Zadanie s textom aj otázkami si vytlač, doplň odpovede a na druhú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

2. VÝTVARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Keď sa prelúskaš textami a nájdeš v nich správne odpovede, nasleduje výtvarná časť súťaže, kde nám ukážeš svoju predstavivosť a výtvarné zručnosti.

Spomeň si na hrdinov z prvého a druhého príbehu a popremýšľaj, ako a kde by sa mohli skamarátiť.

Na výkres A4 nakresli alebo namaľuj spoločné dobrodružstvo do jedného obrázku. Postačí ti len trošku fantázie!

Nezabudni!

Obrázok nakresli alebo namaľuj na výkres formátu A4 a na zadnú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

Nezabudni! Vyvaruj sa najčastejším chybám z minulých ročníkov súťaže!

Nezabudni!

 1. Kresli vždy LEN JEDEN obrázok, v ktorom spojíš dva prečítané príbehy! Neposielaj nám dve kresby!
 2. Kresli vždy len na výkres FORMÁTU A4!
 3. Svoj hárok s odpoveďami, ale aj výkres NEZABUDNI ČITATEĽNE PODPÍSAŤ – a uveď ročník, názov a adresu školy!

Do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t.j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Vyplnené úlohy a výkres odovzdáš pani učiteľke/pánovi učiteľovi najneskôr v januári.
Do 31. januára 2017 nám tvoja škola vyplnené zadanie aj výkres pošle poštou do 
RAABE.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže s názvom „Čitateľský oriešok” (ďalej len „súťaž“ ) je odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Začiatok súťaže: september 2016 Koniec súťaže: apríl 2017

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, ak ich škola do súťaže prihlási prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.skolskyportal.sk najneskôr do 15. 11. 2016. Podmienkou zaradenia do súťaže je uvedenie mena a priezviska žiaka, ročník, názov a adresa školy. A tiež splnenie oboch častí súťaže, t.j. odpovedanie na otázky na oboch hárkoch a nakreslenie jedného obrázka, v ktorom sa oba príbehy spoja.

ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE:

 1. Žiak po prihlásení najneskôr do 30. 11. 2016 dostane e-mailom na mailovú adresu školy (resp. učiteľa, ktorý žiakov prihlásil) kód na online stiahnutie zadania súťaže na stránke – zadanie bude obsahovať písomnú aj výtvarnú časť.
 2. Vyplnené písomné úlohy a výkresy s kresbami podľa zadania za žiakov zašle škola poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava najneskôr do 31. januára 2017.
 3. V priebehu februára a marca 2017 bude časť súťažných výkresov (333 výkresov za každý ročník, t.j. spolu 999 výkresov), ktoré vyberie odborná porota v tzv. predkole, zverejnená na Facebooku RAABE, kde prebehne hlasovanie.
 4. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v apríli 2017.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

-      Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A VÝHRY:

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl 2017. Organizátor vyhlási ocenených v rámci každého ročníka – v troch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE – individuálna cena pre žiaka.
 • Ocenenie verejnosti – na základe počtu lajkov na Facebooku.
 • Ocenenie najaktívnejšej školy, ktorá do súťaže zapojí najviac žiakov.
 • Víťazi súťaže získajú diplomy a vecné ceny.

VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže budú vylúčení žiaci, ktorí vo svojom mene zašlú cudzie dielo (výkres), dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným podvodným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže a žiaci, ktorí nesplnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie zo súťaže aj v prípade, ak nebudú splnené základné podmienky súťaže, t.j. ak žiaci zašlú nie jeden výkres, ale dva. Nepodpísané kresby aj odpovedné hárky budú tiež automaticky vylúčené zo súťaže.

PREVZATIE VÝHIER

Ocenení v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď osobne alebo poštou.

ZODPOVEDNOSŤ

Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi - organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.

Účastník súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje účastníka akcie zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Účastník  súťaže,  ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, plné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastníkovi súťaže prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v aktuálnom znení.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže, bezplatne.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.skolskyportal.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu marketing@raabe.sk. Ako Predmet mailu je potrebné uviesť názov "Čitateľský oriešok 3".

 

V Bratislave 22. 9. 2016

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 – 14

811 08 Bratislava

Tel. 02 / 32 66 18 82

www.skolskyportal.sk

Tajomstva sveta

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom.

Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

 • rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
 • budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
 • trénovať logické myslenie žiakov,
 • naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

Viac

 

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Publikácia pozostávajúca zo štyroch kapitol slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. V každej zo štyroch častí metodického materiálu je spracované vybrané učivo jednotlivo pre 1. - 4. ročník ZŠ. Obsahom publikácie sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s rôznymi druhmi textov a typmi úloh.

Súčasťou materiálu je aj CD, ktoré obsahuje identické texty a otázky na preverenie čítania s porozumením u žiakov na 1. stupni ZŠ tak, ako sú obsiahnuté aj v publikácii. 

 

Pracovný materiál Hravé čítanie:

 • uľahčí prípravu učiteľa na výchovno-vzdelávací proces,
 • pomôže učiteľovi pripraviť žiakov na Testovanie 5 či neskoršie Testovanie 9 a PISA,
 • uľahčí nadobúdanie kompetencií primárneho vzdelávania,
 • umožní žiakom jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,
 • prehlbuje pozitívny vzťah dieťaťa/žiaka ku knihám,
 • rozvíja čitateľskú, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov...

Viac

Pamätajte, že do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t. j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Ako sa prelúskať úlohami a správne vyriešiť zadanie sa dozvieš TU.

Texty na stiahnutie pre 2. ročník

Vlk statikom   Cesta za dobrodružstvom

Texty na stiahnutie pre 3. ročník

Snehuliakovi kamaráti   Skrytý talent

Texty na stiahnutie pre 4. ročník

Nilkov sen   Zázračná hudba

 

Všetky texty na lúskanie môžete stiahnúť TU!

Ocenenie nakladateľstva RAABEindividuálne ceny pre žiakov

2. ročník

1. miesto
Natália Krkošková
ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 822/8
028 01 Trstená
2. miesto
Šimonko Bejdák
Základná škola
Koperníkova 24
Hlohovec
3. miesto
Timotej Kavoň
ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 822
028 01 Trstená
Komentár výtvarníkov:
Krásne vyplnená plocha výkresu, vyváženosť farieb, pekné kontrasty, výnimočné zosúladenie oboch príbehov dokopy, veľmi prirodzene pôsobiaci obrázok, s optimistickou náladou, čistota prevedenia, celkové pochopenie úloh.
Komentár výtvarníkov:
Obrázok, ktorý len máličko zaostáva za prvým – malá rada, nabudúce troška kontrastnejšie v hlavnom pláne a bude prvý. Oceňujeme číru maľbu, náročnú, ale peknú kompozíciu, výrazy "tváričiek", prácu so štetcom a miešaním farieb. Veľmi milé a decentné dielko.
Komentár výtvarníkov:
Oceňujeme pedantnosť v kresbe, premyslenosť prepojenia príbehov, čistotu prevedenia, prehľadnosť dejov. Dielko bolo starostlivo naplánované a dovedené do konca.

3. ročník

1. miesto
Tamara Obertová
ZŠ Oslany
Školská 56/9
972 47 Oslany
2. miesto
Karin Čverčková
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
3. miesto
Jakub Lühne
ZŠ s MŠ Sklabiňa
Sklabiňa 138
038 03 Sklabiňa
Komentár výtvarníkov:
Veľmi krásna a prehľadná kompozícia, zvládnuté farebné plochy, čistota prevedenia, krásne rozoznateľné a vyriešené 3 plány – popredie a pozadie, pekná úprimná emócia v tváričkách.
Komentár výtvarníkov:
Odvážna a bohatá kompozícia, radosť z tvorby, zvládnutie farieb a ich kombinácií, precíznosť a zanietenosť počas tvorby obrázka, o čom svedčí množstvo postavičiek a ich náročné prepojenia, pričom je zachovaná prehľadnosť na celej ploche obrázka.
Komentár výtvarníkov:
Veselo poňaté dielko, množstvo postavičiek, každá jedna má emóciu a pohyb a hoci sú menšie, je to dobre rozoznateľné... Pekne vyjadrená zima, vyvážená hrejivými plochami.

4. ročník

1. miesto
Viktória Ronďošová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
2. miesto
Zuzana Vasiľová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce
3. miesto
Sofia Šoltisová
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
065 48 Šarišské Jastrabie
Komentár výtvarníkov:
Naplnená kompozícia, náročné spracovanie, vydarené všetky plány, výborne zvládnuté pozadie a emócie na celom obrázku. Krásna farebná voľba hnedo-modrej rezonuje v celom dielku.
Komentár výtvarníkov:
V podstate to isté čo k prvému, evidentne skúsený pedagóg, precízne a zároveň odvážne prevedenie kresliacej aj maliarskej techniky.
Komentár výtvarníkov:
Dielko maľované so srdcom na dlani, príjemný dôraz na emóciu, citlivo maliarsky spracované pozadie, svieža farebnosť, pocitovo hodnotíme, že tento obrázok je príkladom, kedy "menej je viac".

Výtvarné práce žiakov v rámci 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok opäť hodnotili profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.

Ocenenie verejnostina základe počtu „lajkov“ na Facebooku

2. ročnik

1. miesto
Eliška Kováčová
Galileo School
Dudvážska 6
821 07 Bratislava
   2. miesto
   Nela Bialoňová
   ZŠ s MŠ Udiča
   Udiča č. 248
   018 01 Udiča
3. miesto
Nelli Olejníková
Základná škola
Kežmarská 28
040 11 Košice

3. ročnik

1. miesto
Frederik Sýkora
Základná škola
Trenčianske Jastrabie 115
913 22 Trenčianske Jastrabie
2. miesto
Dominika Konkolová
ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Ústredie 316
023 55 Vysoká nad Kysucou
3. miesto
Tomáš Rajčák
Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

4. ročnik

1. miesto
Rafael Franko
Základná škola M. Lechkého
ul. Jána Pavla II. 1
040 23 Košice
2. miesto
Viktória Kočišová
Základná škola
Komenského 4
078 01 Sečovce
3. miesto
Viktória Ronďošová
Základná škola
J. Švermu 6
071 01 Michalovce

Definitívne poradie výtvarných prác žiakov je zostavené na základe počtu lajkov na Facebooku RAABE ku dňu 31. 3. 2017, a to k 23:59:59 hodine.
Hlasy udelené prácam po tomto termíne neboli (v súlade s pravidlami súťaže) započítané do celkového súčtu hlasov.

 

Ocenenie najaktívnejšej školy – podľa počtu prihlásených žiakov do súťaže

  Škola Mesto
1. Základná škola, Staničná 13 040 01 Košice
2. Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3 900 28 Ivanka pri Dunaji
3. Základná škola, Šrobárova 20 080 01 Prešov

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.
Víťazom srdečne gratulujeme!