Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

16.07.2021
Zriaďovateľ

Rezort školstva aktuálne finalizuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl. Možnosť prihlásiť sa majú aj nesieťové materské školy, ktoré chcú pôsobiť ako sieťové, a to prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva.

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).
Štatutár zriaďovateľa, ktorý bude zapisovať do registra zariadenie predprimárneho vzdelávania, postupuje nasledovne:

 • Vypíše žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, ktorá je zverejnená nižšie. Žiadosť zašle ministerstvu zvoleným spôsobom (spôsoby zasielania sú uvedené nižšie).
 • Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom originál alebo overenú kópiu rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky.
 • Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.
 • Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom originál alebo overenú kópiu dokladov, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte