Autentická pedagogika s Václavom Trojanom

Vitajte v rubrike Autentická pedagogika s Václavom Trojanom. Z tohto miesta vás prevedieme princípmi autentickej pedagogiky z rovnomennej knihy Autentická pedagogika z pera českého autora PhDr. Václava Trojana Ph.D.. „Právě autenticita a jednoduchost tvoří osu našeho pedagogického pohledu na svět. Autentická pedagogika je cesta, je to životní názor, je to soubor principů ověřených staletími a ukotvených v řadě myšlenkových směrů napříč historií. Principů, o nichž není třeba diskutovat a dokazovat jejich platnost, neboť to dávno udělal čas,“ uvádza vo svojom blogu sám autor.

Kto je Václav Trojan?

Autor je zakladateľom Ředitelské akademie, odborník z oblasti pedagogiky, bývalý učiteľ na základnej a strednej škole, pôsobil aj vo funkcii zakladateľa a riaditeľa gymnázia v Brne. Desať rokov bol vedúcim Centra školského manažmentu PedF UK. Je autorom mnohých vzdelávacích programov, koncepcií a publikácií, prednáša na konferenciách. Okrem odbornej publikačnej činnosti sa venuje aj popularizačnej činnosti s cieľom propagovať hodnotu a význam riaditeľskej práce. Okrem riaditeľov sa venuje pedagogickým pracovníkom najmä z oblasti riadenia a školského vzdelávacieho programu, pozornosť zameral aj na vzťahy medzi riaditeľmi škôl a zriaďovateľmi a úlohami vzdelávania v rozvoji regiónov.

Urobte si pohodlie a poďte sa spolu s pánom Trojanom zamyslieť nad princípmi, zásadami a pravidlami, nad školou i ľuďmi v nej. Začíname.

DIEL 4: Základní škola

Společnost bude transformována až tehdy, kdy najdou její členové shodu na tom, co se mají děti učit na základní škole – mnohé z nás tento výrok z počátku 90. let minulého století zaskočil svojí jasnozřivostí v polistopadové době, kdy se za transformaci považovaly pouze začátky podnikání a majetkové přesuny.
 

DIEL 3: Mateřská škola

Vyslovme a nechejme znít sousloví mateřská škola. Dvě slova spojující mateřství se školou, spojující vzdělávaní a lidství.

Málokde v našem vzdělávacím systému cítím takový paradox. Mateřská škola mnohokrát pojmenovávaná jako základ vzdělávací soustavy, přitom mnohdy chápaná a považovaná za lepší hlídárnu dětí. Ne každý dostal ten dar vidět v mateřské škole nezastupitelnou etapu v životě dítěte pomáhající vyrovnat různé podmínky, v nichž děti vyrůstají.

DIEL 1.: Zastavení školní

Napadlo mne dnes nad ránem, kolik staletí již lidé opakují tu stejnou věc, byl bych opatrný napsat, že tu stejnou chybu. Berou do ruky luk, šípy namáčejí do otrávené vody a střílejí. Míří kupodivu přesně, a tak jedním šípem za druhým zasahují místo, které sami střelci zasáhnout chtějí.

Odoberať RSS - Autentická pedagogika s Václavom Trojanom