Autentická pedagogika s Václavom Trojanom

Vitajte v rubrike Autentická pedagogika s Václavom Trojanom. Z tohto miesta vás prevedieme princípmi autentickej pedagogiky z rovnomennej knihy Autentická pedagogika z pera českého autora PhDr. Václava Trojana Ph.D.. „Právě autenticita a jednoduchost tvoří osu našeho pedagogického pohledu na svět. Autentická pedagogika je cesta, je to životní názor, je to soubor principů ověřených staletími a ukotvených v řadě myšlenkových směrů napříč historií. Principů, o nichž není třeba diskutovat a dokazovat jejich platnost, neboť to dávno udělal čas,“ uvádza vo svojom blogu sám autor.

Kto je Václav Trojan?

Autor je zakladateľom Ředitelské akademie, odborník z oblasti pedagogiky, bývalý učiteľ na základnej a strednej škole, pôsobil aj vo funkcii zakladateľa a riaditeľa gymnázia v Brne. Desať rokov bol vedúcim Centra školského manažmentu PedF UK. Je autorom mnohých vzdelávacích programov, koncepcií a publikácií, prednáša na konferenciách. Okrem odbornej publikačnej činnosti sa venuje aj popularizačnej činnosti s cieľom propagovať hodnotu a význam riaditeľskej práce. Okrem riaditeľov sa venuje pedagogickým pracovníkom najmä z oblasti riadenia a školského vzdelávacieho programu, pozornosť zameral aj na vzťahy medzi riaditeľmi škôl a zriaďovateľmi a úlohami vzdelávania v rozvoji regiónov.

Urobte si pohodlie a poďte sa spolu s pánom Trojanom zamyslieť nad princípmi, zásadami a pravidlami, nad školou i ľuďmi v nej. Začíname.

Diel 11: Koncept práce učitele

Přemýšlejme o tom, co tvoří základ učitelova učení, jaký je jeho základní koncept, jaké jsou jeho principy a způsoby práce. Je to stejně důležité jako jeho odbornost, protože způsob učitelovy práce otevře nebo naopak nadlouho zavře žákovi dveře k jeho rozvoji. V osobním konceptu učitele nemohou chybět dvě položky – jednak sociální koheze a jednak uvědomování si důsledků vlastní práce na žáky.

Diel 10: Učitel

Nebojím se nechat v našem slovníku slovo učitel. Je krásné, vznešené, do naší slovní zásoby i do našeho života patří. Proč je tedy módně nahrazovat nepřesnými napodobeninami jako průvodce či něčím ještě horším. Učitel přeci učí a je namístě vážit si jej za tuto náročnou práci.

DIEL 6: Ověřeno staletími

Bez uzardění lze napsat, že škola patří k člověku od nepaměti. Pokud tedy vezmeme do úvahy širší pojetí školy, jak jsme si povídali v zastavení o škole jako takové. Starší generace měla přeci vždy zájem předat co nejvíce té mladší, nějak ji tvarovat, působit na ni, ovlivňovat ji. Mohli bychom jít proti proudu času hodně dlouho a vždy bychom slyšeli či četli stesky těch starších, že se něco mění, že jsou mladí lidé zbytečně povrchní a nevděční. A ti mladí to jako pozdější staří říkali také…
 

DIEL 4: Základní škola

Společnost bude transformována až tehdy, kdy najdou její členové shodu na tom, co se mají děti učit na základní škole – mnohé z nás tento výrok z počátku 90. let minulého století zaskočil svojí jasnozřivostí v polistopadové době, kdy se za transformaci považovaly pouze začátky podnikání a majetkové přesuny.
 

DIEL 3: Mateřská škola

Vyslovme a nechejme znít sousloví mateřská škola. Dvě slova spojující mateřství se školou, spojující vzdělávaní a lidství.

Málokde v našem vzdělávacím systému cítím takový paradox. Mateřská škola mnohokrát pojmenovávaná jako základ vzdělávací soustavy, přitom mnohdy chápaná a považovaná za lepší hlídárnu dětí. Ne každý dostal ten dar vidět v mateřské škole nezastupitelnou etapu v životě dítěte pomáhající vyrovnat různé podmínky, v nichž děti vyrůstají.

Stránky

Odoberať RSS - Autentická pedagogika s Václavom Trojanom