DIEL 3: Mateřská škola

 
 

Vyslovme a nechejme znít sousloví mateřská škola. Dvě slova spojující mateřství se školou, spojující vzdělávaní a lidství.

Málokde v našem vzdělávacím systému cítím takový paradox. Mateřská škola mnohokrát pojmenovávaná jako základ vzdělávací soustavy, přitom mnohdy chápaná a považovaná za lepší hlídárnu dětí. Ne každý dostal ten dar vidět v mateřské škole nezastupitelnou etapu v životě dítěte pomáhající vyrovnat různé podmínky, v nichž děti vyrůstají.

Předškolní vzdělávání pracuje se třemi rámcovými cíli – budování dětského vztahu k učení a vytvoření nezbytného základu celoživotního učení, dále osvojení základních hodnot a položení základů osobních postojů. Na těchto pilířích později stavějí učitelky a učitelé základní školy, neboť očekávané výstupy předškolního vzdělávání jsou ve vývoji dítěte první verbalizovanou úrovní, která je stanovena ze strany státu. Stejně tak klíčové kompetence dětí a žáků jsou budovány a rozvíjeny od mateřské školy přes školu základní a dál. Stačí si uvědomit, že klíčové kompetence jsou popsány od mateřské školy po školu střední podobnými slovy a jde tedy o jednu cestu k ideálně popsanému cíli a mezníky na této cestě v podobě postupu na základní a později střední školu jsou toliko byrokratickými místy.

Snažme se, aby v souladu s názvem mateřská škola bylo i nadále podporováno ono spojování mateřství a vzdělávání jasně ukazující, že přes všechny módní proklamace je matka a mateřství nepodkročitelnou podmínkou rozvoje člověka. A tedy i jeho cesty k poznání a vzdělávání.

 

Zdroj: TROJAN, Václav. 2022. Autentická pedagogika