Perfektná príprava na školu

15.10.2022
Škola a rodina

Posledný rok v materskej škole. Sú to už „veľkáči“, počas roka s nimi doladíme úchop ceruzky, sústredenie, pár vlnoviek a je to. To si myslí väčšina rodičov predškolákov. Ale je to naozaj tak?

Možno to tak u väčšiny detí je, ale deti nie sú rovnaké a môžu sa vymykať, či už napredovať alebo zaostávať v určitých oblastiach, ktoré sú sledované u detí predškolského veku a majú byť na určitom stupni vývoja v posledný rok materskej školy. Od toho závisí pripravenosť na školu a teda aj úspešnosť malého školáka v prvom ročníku.  

 

Prv než nastúpia do školy

Predškoláci toho musia v posledný rok v materskej škole zvládnuť dosť. Ich dopoludňajšie vzdelávacie aktivity už trochu pripomínajú školu, všetky sú totiž zamerané na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre budúce školské vzdelávanie. Oficiálny dokument, Štátny vzdelávací program pre materské školy, je východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov. Ten predškolácky má deti rozvíjať v oblastiach ako jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, spoločnosť, umenie a kultúra a zdravie a pohyb.

To znamená, že na jar, keď deti čakajú zápisy do základných škôl, by mali vedieť pozdraviť, poďakovať, predstaviť sa, vedieť počúvať s porozumením. Tiež by mali zvládnuť základnú škálu sebaobslužných činností, mať návyky správneho stolovania, dodržiavať dohodnuté pravidlá, spolupracovať. Z kognitívnych činností sa očakáva od predškoláka, že vie priradiť, rozoznať a pomenovať farby, tvary a veľkosti, počítať minimálne od 1 do 10, poznať, rozlíšiť a triediť geometrické tvary, spisovne a čisto sa vyjadrovať, vedieť sa orientovať v čase aj priestore – chápať pred, za, pod, nad.. rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia, rozlíšiť domáce aj lesné zvieratá, vtáky, živočíchy, orientovať sa v časových vzťahoch dňa, týždňa a roka či vedieť nakresliť ľudskú postavu. 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte