Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
SZŠ
Termín nástupu: 
pondelok, Január 10, 2022
Miesto výkonu práce: 
Strečnianska 20
Mesto: 
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
472
Adresa školy alebo zariadenia: 
SZŠ, Strečnianska 20, 85105 Bratislava-Petržalka
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Potrebné doklady: • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ) • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • motivačný list • profesijný životopis • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • zdravotná spôsobilosť • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Simona Kolínková
Telefónne číslo: 
0915734018
E-mailová adresa: