Rezort školstva: Základné vzdelanie bude usporiadané do troch na seba nadväzujúcich cyklov

25.05.2023
Reformy školstva

Prvý cyklus tvorí prvý až tretí ročník základnej školy, druhý je od štvrtého do piateho ročníka a tretí od šiesteho až po deviaty ročník.

Základné vzdelanie bude mať aj naďalej deväť ročníkov. Zmenou však je, že vnútorná štruktúra kurikula základného vzdelávania je usporiadaná do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov. Vyplýva to zo zverejneného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre základné vzdelávanie, podľa ktorého sa od septembra začne vzdelávať prvých 40 základných škôl.

        

​​​​​​​Prvý cyklus tvorí prvý až tretí ročník základnej školy, druhý je od štvrtého do piateho ročníka a tretí od šiesteho až po deviaty ročník. "Vzdelávacie štandardy jednotlivých cyklov určujú obsah vzdelávania a očakávané učebné výstupy na ich konci," uvádza sa vo zverejnenom materiáli.

        

Prvý a druhý cyklus spolu predstavujú prvý stupeň základnej školy a tretí cyklus druhý stupeň. Dĺžka trvania prvého stupňa základného vzdelávania podľa tohto vzdelávacieho programu je päť rokov a druhého stupňa štyri roky.

        

Úlohou prvého cyklu podľa nového ŠVP je, aby žiak získal vzťah k učeniu sa, vytvoril si pracovné návyky a pracovný režim, aktívne sa zapájal do práce, využíval kreativitu pre zlepšovanie svojich myšlienok. Vyučovanie ťažiskovo zabezpečuje učiteľ s aprobáciou na primárne vzdelávanie.

        

V druhom cykle je dôležité, aby žiak dokázal bezpečne a jasne komunikovať svoje pocity, potreby a hranice, vyjadroval pre ne pochopenie u seba aj u iných a reflektoval na svoje konanie a postoje. "Zámerom súčasne je, aby žiak rozlišoval medzi faktmi, domnienkami a hodnoteniami a aby nadobudol väčšiu samostatnosť v učení a prevzal časť zodpovednosti za svoje učenie, uvedomil si, čo je oblasťou jeho záujmu, a čomu by sa chcel hlbšie venovať," píše sa v dokumente. Vyučovanie zabezpečujú spoločne a vyvážene učitelia s aprobáciou na primárne vzdelávanie a učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.

 

Zdroj: skolske.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte