Program informatizácie školstva definuje požiadavky na transformáciu vzdelávania

30.05.2022
Reformy školstva

Prioritou je digitálna škola ako vysoko výkonný ekosystém digitálneho vzdelávania s infraštruktúrou, pripojením a digitálnym vybavením, uvádza rezort školstva v dokumente.

Program informatizácie školstva do roku 2030 definuje požiadavky na transformáciu vzdelávania a tradične vnímanej školy na "školu digitálnej excelencie". Poukazuje na parametre takejto školy či, aká je cesta k nej. Vytvorený je spôsobom, aby sa doň mohla zapojiť ktorákoľvek škola na Slovensku. Program, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe, bude následne rozpracovaný do úrovne akčných plánov – návrhov konkrétnych opatrení pre digitálnu transformáciu vzdelávania na jednotlivých školách, ako aj na národnej úrovni.

Hlavným cieľom programu je praktická implementácia definovaných potrieb a aktivít v oblasti informatizácie a digitalizácie v rámci rezortu školstva v nasledujúcej dekáde tak, aby nové technológie umožnili zamerať vzdelávanie na získavanie potrebných kompetencií a zručností pre aktívny profesijný a osobný život. "Taktiež by mali byť nápomocné pri zabezpečovaní rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v rámci maximálneho rozvoja a využitia potenciálu detí, žiakov a učiteľov so zapojením zákonných zástupcov," uviedol rezort školstva v dokumente.

Materiál sa primárne zaoberá problémami, ktoré MŠVVaŠ SR dokáže kompetenčne ovplyvniť a riešiť, ale súčasne upozorňuje aj na tie aspekty, ktoré vyžadujú širšiu spoluprácu vnútrorezortne, medzirezortne, ale aj v širšom rozmere. "Prioritou je digitálna škola ako vysoko výkonný ekosystém digitálneho vzdelávania s infraštruktúrou, pripojením a digitálnym vybavením, efektívnym plánovaním a rozvojom digitálnych kapacít," uvádza rezort školstva v dokumente.

Predpokladané náklady na naplnenie cieľov programu budú špecifikované v rámci akčných plánov. Rámcovo sú odhadované na úrovni 200 až 250 miliónov eur ročne. Odhad podľa ministerstva kalkuluje s nákladmi na dobudovanie adekvátnej infraštruktúry rezortu a jeho priamo riadených organizácií, dovybavením škôl a vedeckých pracovísk, prehĺbením prvkov digitálneho vzdelávania do edukačného procesu, ale aj nákladmi na kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

 

Zdroj: skolske.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte