Štátna školská inšpekcia: Vysoká absencia žiakov má priamy vplyv na ich vzdelávacie výsledky

19.03.2024
Prevádzka školy

Inšpektori identifikovali najúčinnejšie opatrenia zo strany škôl pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a záškoláctva žiakov.

Vysoká absencia žiakov negatívne vplýva na ich vzdelávacie výsledky. Ukázali to zistenia Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). V poslednom období výrazne narastá percento menej úspešných žiakov, ktorí nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.

"Štruktúra podielu úspešných žiakov v ohrozených skupinách sa výrazne zmenila. Celkový počet žiakov, ktorí predčasne ukončili povinnú školskú dochádzku, výrazne klesal. Zároveň sa výrazne zvýšil podiel menej úspešných žiakov nepochádzajúcich z rómskych komunít (tvoril viac ako 80 percent)," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. Príčinou je podľa nej najmä dištančné vzdelávanie počas pandémie COVID-19. 

V kontrolovaných školách podľa ŠŠI postupne narastal priemerný počet ospravedlnených hodín na jedného žiaka z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov pandémie COVID-19. Rovnako aj z dôvodu úpravy právnych predpisov, podľa ktorých zákonní zástupcovia mali právo ospravedlniť neprítomnosť žiaka aj v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni bez lekárskeho potvrdenia (v školskom roku 2022/2023 sa počet dní zvýšil na päť). "Je na zváženie, či legislatívna možnosť opakovaného ospravedlňovania žiakov rodičmi v rozsahu päť dní neroztvára nožnice absencie žiaka," upozornila Štofková Dianovská. 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte