Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
štvrtok, august 26, 2021
Miesto výkonu práce: 
Tušická Nová Ves 64
Mesto: 
Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
149
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, 07202 Tušická Nová Ves
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky: 
Predpokladaný termín výberového konania: 14.7.2021 Ďalšie informácie a požiadavky, vrátane požadovaných dokladov, dostupné na: https://zstusicka.edupage.org/news/ (Oznam o voľnom pracovnom mieste)
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Anastázia Čičáková - zástupkyňa riaditeľky školy
Telefónne číslo: 
0566495713
E-mailová adresa: