Školský rok 2017/2018

29.06.2018
Prevádzka školy

Dnes je posledný deň školského vyučovania a od pondelka (2. júla) sa začínajú prázdniny vyše 680 000 deťom, ktoré v tomto školskom roku navštevovali základné a stredné školy. Prvýkrát si „veľké letné školské prázdniny“ užije aj 58 081 prváčikov, ktorí nastúpili na povinnú školskú dochádzku. Deťom, pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom, ale rovnako aj rodičom, želáme pekné, pokojné leto a veľa oddychu. Zároveň sme pri tejto príležitosti pripravili prehľad niektorých zaujímavých faktov a čísel, ktoré sa spájajú s končiacim sa školským rokom.

Škola

Základné a stredné školy navštevovalo tento školský rok 2017/2018 celkovo 680 009 detí. Staralo sa o nich viac ako 35-tisíc učiteľov na základných a takmer 21-tisíc učiteľov na stredných školách. V základných školách bolo takmer 468-tis. žiakov, z toho vyše 58-tis. prvákov. Najviac vysvedčení zajtra rozdajú v základných školách na Tajovského 1 v Senci – 1240 žiakov, Kláštornej 4 v Šamoríne – 1110 žiakov a na Školskej 2 v Stupave – 1091 žiakov, čo sú do počtu žiakov najväčšie základné školy na Slovensku.   

Na stredných školách sa v tomto školskom roku vzdelávalo vyše 212-tis. žiakov, vrátane žiakov špeciálnych stredných škôl. Vychádzajúc z počtu žiakov, stredoškoláci majú spomedzi stredných odborných škôl najväčší záujem o štúdium na obchodných akadémiách, hotelových akadémiách a na elektrotechnike. Prehľad počtu žiakov a novoprijatých žiakov na stredných odborných školách podľa odborov:  

Odbor Žiaci Novoprijatí
obchodná akadémia 9914 2101
hotelová akadémia  8874  1658
elektrotechnika 5870  1348
mechanik elektrotechnik 4565  1087
zdravotnícky asistent 4412  1130
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 3392  841
mechanik počítačových sietí  3103 696

Okrem detí navštevujúcich základné a stredné školy na území Slovenskej republiky sme evidovali aj 11 517 žiakov, ktorí si v tomto školskom roku plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí (pre porovnanie: napr. v roku 2011 si povinnú školskú dochádzku v zahraničí plnilo 4 159 detí).
Pre zaujímavosť – aby sme nezostali len pri žiakoch základných a stredných škôl – materské školy v tomto školskom roku navštevovalo takmer 162-tis. detí. A univerzity tretieho veku zaznamenali v tomto roku 7 858 študentov, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (v roku 2016/2017 ich bolo 7 536 a pred dvoma rokmi išlo o 7 153 študentov).

Testovania a externé maturity v šk. roku 2017/2018:

V novembri 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu45 080 piatakov.  Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7%,  v teste zo slovenského jazyka a literatúry 62,8% a  z maďarského jazyka a literatúry bola 64,2%.

V marci 2018 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky pre 42  413 žiakov na 707 stredných školách. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal v apríli, sa zúčastnilo 93 žiakov. Elektronická forma externej časti maturity sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 54,7%, z matematiky 57,0%, z maďarského jazyka a literatúry 61,3%, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 47,1%. Z cudzích jazykov si najviac žiakov volilo anglický jazyk, pričom na stredných odborných školách bola úspešnosť na úrovni B1 53,9%, na gymnáziách na úrovni B2 63,4% a na bilingválnych gymnáziách na úrovni C1 66,8%. V slovenskom jazyku,  v matematike a anglickom jazyku na úrovni B2 neboli zistené rozdiely medzi žiakmi osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte