O ZUŠ na strednom Slovensku je záujem, výučbu stále modernizujú

05.10.2009
Prevádzka školy

O základné umelecké školy (ZUŠ) je aj v dobe, ktorá praje výučbe cudzích jazykov a informatike, stále záujem. "To, že klesá, by som nepovedala, aspoň u nás v meste nie," uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľky ZUŠ na Jilemnického ulici v Žiari nad Hronom Beata Eritterová.

Rovnaký názor má aj zástupca riaditeľky ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici Martin Kašša. "Záujem o umelecké školstvo u nás v Banskej Bystrici stále vzrastá," povedal s tým, že musia dokonca umelo brzdiť prísun žiakov. "Priestorovo to nezvládame," vysvetlil.

Podľa riaditeľky ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici Eleny Haškovej sú stále populárne všetky tradičné štyri odbory, a to hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický.

"Najväčší pokles záujmu sme zistili v hudobnom odbore o nástroj akordeón," konštatovala Eritterová. Tento hudobný nástroj v posledných rokoch nepriťahuje ani študentov kremnickej ZUŠ.

"Najväčší záujem je o spev, gitaru, klavír," pokračovala Eritterová s tým, že novinkou je u nich hra na saxofón a tiež bicie. Práve bicie podľa Haškovej deti priťahujú preto, že počúvajú modernú hudbu, v ktorej je tento nástroj dominantným.

"Ako všetky ZUŠ na Slovensku, zavádzame predmety ako hudba a počítač," objasnil Kašša s tým, že vyučujú prostredníctvom nových technológií, používajú internet, interaktívne vyučovacie tabule.

Nový predmet hudba a počítač sa využíva najmä pri hudobnom nástroji keyboard. "Žiak môže cez počítač pustiť rôzne zvuky alebo podmaz, do toho priamo hrá už na keyboarde svoju vlastnú linku," vysvetlil Kašša. Počítače sa snažia vsunúť do hudobnej náuky aj v kremnickej ZUŠ.

Kašša pokračoval, že veľké možnosti z hľadiska modernizácie, najmä čo sa týka tvorby animácií a počítačovej grafiky, sú vo výtvarnom odbore.

V Žiari nad Hronom okrem počítačovej grafiky stavili tiež na starú ľudovú tradíciu. "Okrem klasickej maľby sme začali s výučbou drevorezby, čo je u nás novinka," povedala Eritterová.

Kremnická ZUŠ uskutočňuje zasa v rámci ozvláštnenia výučby spoločné projekty - projektové vyučovanie, do ktorého sa zapájajú všetky štyri odbory. "Robíme si detské spevohry, s ktorými sa prezentujeme na súťažiach aj na verejnosti," dodala Hašková.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte