Mladí autori poézie sa môžu prihlásiť do súťaže o Cenu Rudolfa Fábryho

25.09.2009
Prevádzka školy

Mladí autori poézie sa môžu zapojiť do prvého ročníka súťaže o Cenu Rudolfa Fábryho.

"Súťaž je určená autorom poézie do 35 rokov, bez knižne samostatne vydaného diela umeleckej literatúry," informoval TASR šéfredaktor časopisu Dotyky Boris Brendza.

Do súťaže možno poslať najviac desať básnických textov v súhrnnom rozsahu maximálne 180 veršov. Uzávierka súťaže je 5. novembra 2009.

Práce posúdi trojčlenná odborná porota. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční koncom roka 2009.

Súťažné práce treba posielať poštou v troch exemplároch na adresu DOTYKY, Laurinská 2, 811 01 Bratislava alebo e-mailom na dotyky@stonline.sk. Treba tiež uviesť kontaktné údaje, adresu, dátum narodenia (rodné číslo). Texty sa autorom nevracajú.

"Obálku alebo e-mail treba označiť heslom Cena Rudolfa Fabryho," upozornil Brendza.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte