Materské školy! Máte záujem o ukážkové hodiny zadarmo?

23.05.2017
Prevádzka školy

Poznáte pracovné zošity Škôlkar pre deti vo veku 5–6 rokov? Objednali ste ich pre svojich škôlkarov? Stiahli ste si k nim metodické pokyny, ale stále váhate, ako s nimi správne pracovať? Aktuálne RAABE ponúka materským školám možnosť zrealizovať ukážkovú hodinu so skúseným lektorom. A to všetko bezplatne!

„Odkedy sme pre dvoma rokmi predstavili naše pracovné zošity Škôlkar, skupina pedagógov, ktorí s nimi pracujú, sa neskutočne rozrástla. A hoci návody v podobe metodických pokynov ako pracovať s pracovnými zošitmi Škôlkar sú voľne k dispozícii na našej stránke, stále pribúdajú noví a noví učitelia, pre ktorých je Škôlkar neznámy produkt. Práve im sa snažíme vyjsť v ústrety, preto im ponúkame možnosť zrealizovať ukážkové hodiny s našimi pracovnými zošitmi," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

MÁM ZÁUJEM O UKÁŽKOVÚ HODINU

UKÁŽKOVÁ HODINA JE BEZPLATNÁ!

Ako to bude prebiehať?
• Stačí ak učiteľ/riaditeľ v materskej škole vyjadrí svoj záujem o zrealizovanie ukážkovej hodiny v materskej škole odoslaním svojich kontaktných údajov na mailovú adresu marketing@raabe.sk
• RAABE bude kontaktovať jednotlivé materské školy a dohodne s každou konkrétny termín na ukážkovú hodinu.
• Materské školy navštívi odborne vyškolený lektor, ktorý priamo v triede pri práci s deťmi predvedie, ako možno s pracovnými zošitmi Škôlkar pracovať.
• Na príkladoch konkrétnych aktivít z obsahu pracovných zošitov Škôlkar učiteľom ozrejmí prácu s metodickými pokynmi, ktoré sú voľne prístupné na stiahnutie TU.

Súbor pracovných zošitov Škôlkar obsahuje 7 pracovných zošitov: Jazyk a komunikácia * Matematika a práca s informáciami * Človek a príroda * Človek a spoločnosť * Človek a svet práce * Umenie a kultúra * Zdravie a pohyb

skolkarPracovné zošity v súlade s novým ŠVP pre MŠ prinášajú:
● Netradičný formát.
● Kvalitný hrubý papier.
● Plnofarebnú tlač.
● Rôzne typy aktivít pre jednotlivé podoblasti v súlade s aktuálnymi požiadavkami nového ŠVP.
● Jednoduchú a rýchlu orientáciu a výber vhodnej aktivity – presne podľa stanovených cieľov.
● Možnosť napĺňania výkonových štandardov – opakovane a rôznym spôsobom.
● Až 28 strán aktivít a zábavy v súlade s novým ŠVP.
● V každom pracovnom zošite praktickú 4-stranovú tvorivú prílohu ako darček.
● Odborné metodické pokyny ku každému pracovnému zošitu voľne dostupné na stránke.

 

 

VIAC INFORMÁCIÍ

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU Z PRACOVNÉHO ZOŠITA
Škôlkar – Jazyk a komunikácia

 Škôlkar

 

UKÁŽKOVÁ HODINA JE BEZPLATNÁ!

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte